Colofon

Stylight GmbH
Nymphenburger Str. 86
80636 München, Duitsland
Managing Directors: Dr. Florian Geuppert, Damien Verichon

Tel.: +49 89 1222 895 - 0
Fax: +49 89 1222 895 - 48
info@stylight.com
Forum München, Amtsgericht München
Registernummer: HRB 176416
Belastingidentificatienummer: DE 262511370

Verantwoordelijk in de zin van § 18 (2) MStV:

Dr. Florian Geuppert, Damien Verichon: Managing Directors
Stylight GmbH
Nymphenburger Str. 86
80636 München, Duitsland

Online bemiddelingsprocedure

De Europese Commissie biedt een online platform voor geschillenbeslechting (OS) aan, dat de gebruiker kan vinden op ec.europa.eu/consumers/odr Bij klachten over Stylight GmbH kan de gebruiker te allen tijde contact opnemen met het OS-platform.

Alternatieve geschillenbeslechting overeenkomstig de Wet op de consumentengeschillenbeslechting

Wij vestigen de aandacht van de gebruikers op het feit dat Stylight GmbH niet bereid of verplicht is om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.

 

Perscontact

Ilenia Sarman
Head of Brand & Content Marketing
press@stylight.com

Stylight GmbH
Nymphenburger Str. 86
80636 München, Duitsland
Tel.: +49 (0)89 1222 895 - 0