Personvernerklæring

(versjon av den 13.01.2020)

Følgende personvernerklæring gjelder for nettbaserte tilbud på www.stylight.no.

Sammendrag - datavern

Vern av personlige opplysninger er et spørsmål om tillit og din tillit er svært viktig for oss. Det er i vår interesse å respektere ditt privatliv og din rett til å håndtere informasjonen som gjelder deg. I det følgende vil vi informere deg om vår innsamling av opplysninger og vår bruk av opplysningene, slik at du føler deg trygg når du bruker vårt nettbaserte tilbud. Reglene som gjelder håndtering av personopplysninger fastsatt gjennom lovverket følges nøye av oss.

Databehandler

Databehandleren er Stylight GmbH, Nymphenburger Straße 86, 80636 München, Tyskland, e-post; info@stylight.com , tel. nr.: +49 89 1222 895 - 0, heretter omtalt som “vi” eller “oss”.

Unntak vil bli forklart i denne personvernserklæringen.

1. Innsamling og behandling av personlige opplysninger

1.1. Generelt

All informasjon som er relatert til en identifisert eller identifiserbar fysisk person (for eksempel navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato eller e-postadresse) er personlige opplysninger.

Generelt kan du bruke vårt nettbaserte tilbud uten å måtte oppgi personlige opplysninger. Bruken av visse tjenester vil imidlertid kunne kreve at du oppgir personlige opplysninger, for eksempel for registrering eller deltakelse i en tombola. Obligatoriske felt er generelt betegnet tilsvarende.

1.2. Formål for behandling og rettslig grunnlag for behandling

Vi behandler dine personlige opplysninger for følgende formål, basert på det rettslige grunnlaget som er oppgitt:

 • For å kunne stille dette nettbaserte tilbudet til rådighet og gjennomføre avtalen etter våre Vilkår for bruk (Rettslig grunnlag: Gjennomføring av en avtale).
 • Personalisering av tilbudet (Rettslig grunnlag: Gjennomføring av en avtale)
 • Sending av nyhetsbrev med mottakerens samtykke via e-post. (Rettslig grunnlag: Gjennomføring av en avtale).
 • Gjennomføring av tombolaer under respektive vilkår for tombolaer. (Rettslig grunnlag: Gjennomføring av en avtale).
 • Hus- og tredjepartsannonsering i det omfanget loven gir adgang til eller basert på samtykke. (Rettslig grunnlag: Legitime interesser, det er legitim interesse for direkte markedsføring så lenge markedsføringen skjer mens vi overholder lover som gjelder datavern og rettferdig handel).
 • Dersom du ønsker å bruke tjenester som først krever utarbeidelse av en avtale, vil vi be deg om å registrere deg. Innenfor det som registreringen omfatter, samler vi inn personopplysninger som er nødvendige for utarbeidelsen og gjennomføringen av avtalen (da spesielt e-postadressen). Ytterligere data kan tastes inn på frivillig basis.
 • Forebygging og beskyttelse mot misbruk (spesielt avsløring).

2. Overføring av opplysninger til tredjeparter og tjenesteleverandører

2.1. Overføring av opplysninger til tredjeparter

Dine personopplysninger overføres vanligvis kun til tredjepart såframt dette er nødvendig for å gjennomføre avtalen, dersom vi eller tredjepart har legitime interesser ved overføring eller hvis du har samtykket til dette. Dersom opplysninger overføres til tredjepart basert på legitime interesser, vil dette bli forklart i denne personvernserklæringen. Utover eller i tillegg til dette, kan opplysninger overføres til tredjepart såframt vi er forpliktet til å gjøre det i henhold til lovbestemmelser eller en tvangsbeslutning fra et myndighetsorgan eller en domstol.

2.2. Overføring av opplysninger til tjenesteleverandører

Vi forbeholder oss retten til å bruke tjenesteleverandører til å samle inn eller behandle opplysninger. Tjenesteleverandører får bare personopplysninger som er nødvendige for å kunne gjennomføre deres konkrete oppgave. Dette betyr at e-postadressen din kan sendes til en tjenesteleverandør, slik at du kan motta et nyhetsbrev som du har bestilt. Tjenesteleverandører kan også bli tildelt for å yte serverkapasitet. Tjenesteleverandører er vanligvis involvert som såkalte databehandlere som kun får behandle brukernes personlige data på grunnlag av anvisninger fra oss.

2.3. Overføring av opplysninger til land utenfor EØS

Vi videresender også personopplysninger til tredjeparter eller databehandlere som holder til utenfor EØS-landene. I slike tilfeller sikrer vi før overføringen at denne er underlagt egnede sikkerhetstiltak (for eksempel gjennom selvsertifisering av mottaker for EUs og USAs personvernskjold eller ved å ha samtykket i såkalte standard datavernklausuler i EU med mottakeren) eller tilstrekkelig brukersamtykke er gitt. Du kan få en oversikt over tredjelandsmottakere og en kopi av passende eller egnede beskyttelsesforanstaltninger som er på plass. Vennligst bruk opplysningene som er oppgitt i avsnittet Kontakt.

3. Lagring ens varighet; retensjonsperioder

Vi lagrer dine data så lenge det er nødvendig for å kunne opprettholde vårt nettbaserte tilbud og tjenestene som er knyttet til det, eller så lenge vi har en legitim interesse i fortsatt lagring. I alle andre tilfeller sletter vi dine personlige opplysninger, med unntak av slike data som vi må lagre med hensyn til oppbevaringsperioder fastsatt gjennom kontrakt eller lov (f.eks. regler knyttet til skatt eller forretningsdrift), som f.eks. fakturaer. I forbindelse med dette punktet, kan kontraktfestede oppbevaringsperioder også skyldes kontrakter med tredjeparter (for eksempel slike som har opphavsrett eller IP-rettigheter). Opplysninger som bare lagres fordi de er underlagt en oppbevaringsperiode, er unntatt fra behandling til perioden utløper og vil så bli slettet.

4. Loggfiler

Hver gang du bruker internett, overfører nettleseren eller terminalenheten din automatisk informasjon som deretter lagres av oss i loggfiler.

Vi lagrer loggfiler med det formål å kunne finne ut av forstyrrelser av sikkerhetsmessige årsaker (for eksempel for å kunne illustrere forsøk på angrep) og for deteksjon i en periode på syv til 30 dager, for så å slette dem. Loggfiler som må forbli lagret for bevisformål er unntatt fra sletting inntil den respektive hendelsen er endelig løst, og kan i hvert enkelt tilfelle sendes til granskende myndighetsorganer.

Loggfiler inneholder spesielt følgende informasjon:

 • IP-adresse (nettprotokolladresse) til terminalenheten som brukes til å skaffe seg adgang til tilbudet på internett
 • Nettstedets nettadresse der det nettbaserte tilbudet er tilgjengelig (såkalt opprinnelsesadresse eller referanseadresse)
 • Navn på tjenesteleverandøren som adgangen til det nettbaserte tilbudet skjer gjennom
 • Navn på filen eller informasjonen en har skaffet seg adgang til
 • Dato og klokkeslett, samt hvor lenge nettstedet ble besøkt
 • Mengde opplysninger som er overført
 • Operativsystem og informasjon om nettleseren som brukes, inkludert programtillegg som er installert (for eksempel Flash Player) eller for den brukte terminalenheten
 • http-statuskode (for eksempel "forespørsel vellykket" eller "fil ikke funnet")
 • IDer for forespørsler
 • IDer for Java-økter

Loggfiler brukes dessuten til appanalyse.

5. Informasjonskapler

5.1. Hva er informasjonskapler?

Informasjonskapsler er små tekstfiler som sendes når en besøker en internettside og som blir lagret i en brukers nettleser. I tilfelle en går inn på den aktuelle nettsiden på nytt, sender brukerens nettleser innholdet i informasjonskapslene tilbake og gjør det dermed mulig å kjenne igjen brukeren. Enkelte informasjonskapsler blir slettet automatisk når leserøkten avsluttes (såkalte økt-informasjonskapsler), mens andre lagres i en bestemt tid eller permanent i brukerens nettleser og slettes deretter (såkalte midlertidige eller vedvarende informasjonskapsler).

5.2. Hvilke filer blir lagret i informasjonskapslene?

Informasjonskapsler inneholder vanligvis ikke personlige opplysninger, men i stedet bare en nettbasert ID.

5.3. Hvordan kan du unngå bruk av informasjonskapsler eller slette informasjonskapsler?

Du kan deaktivere lagring av informasjonskapsler via nettleserinnstillingene dine, og du kan når som helst slette informasjonskapsler som allerede er lagret i nettleseren din (se tekniske forklaringer). Vær oppmerksom på at dette nettbaserte tilbudet kanskje ikke vil fungere uten informasjonskapsler, eller at funksjonaliteten vil kunne bli redusert.

Vennligst vær ytterligere oppmerksom på at å nekte å tillate generering av bruksprofiler delvis fungerer gjennom "utvelgende informasjonskapsler". Hvis du sletter alle informasjonskapsler, vil en innsigelse under visse omstendigheter ikke lenger evalueres eller være gyldig og vil måtte formuleres på nytt.

Tekniske forklaringer for å slette informasjonskapsler:

Internet Explorer:

support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#

Mozilla Firefox:

support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Google Chrome:

support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Safari:

help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471

5.4. Hva slags informasjonskapler bruker vi?

5.4.1. Informasjonskapler som er strengt nødvendige for en tjeneste

Noen informasjonskapsler er strengt nødvendige, slik at vi trygt kan være vert for vårt nettbaserte tilbud. Denne kategorien omfatter for eksempel:

 • Informasjonskapsler som tjener formålet med å identifisere eller godkjenne våre brukere
 • Informasjonskapsler som midlertidig lagrer bestemte brukeroppføringer
 • Informasjonskapsler som husker visse brukerpreferanser

5.4.2. Analyserende informasjonskapsler

Vi bruker analyserende informasjonskapsler til å registrere og statistisk evaluere brukerens bruksadferd (for eksempel annonsebannere det er klikket på, undersider som er besøkt, spørsmål brukt ved søk).

5.4.3. Tredjeparts annonserings-informasjonskapsler

Vi tillater også andre foretak å samle inn data fra våre brukere ved hjelp av annonserings-informasjonskapsler. Dette gjør det mulig for oss og tredjeparter å vise brukerne av vårt nettbaserte tilbud interessebaserte annonser som er tuftet på en analyse av deres bruksadferd (for eksempel annonsebannere det er klikket på, undersider som er besøkt, spørsmål brukt ved søk) generelt og ikke begrenset til vårt nettbaserte tilbud.

5.4.4. Tredjeparters informasjonskapler til deling av sosiale programprogramtillegg i tilknytning til sosiale programtillegg

Å installere sosiale programtillegg generelt har programtillegg-leverandørenes butikk-informasjonskapler.

6. Nettanalyse

Vi trenger statistisk informasjon om bruken av våre nettbaserte tilbud for å kunne utforme dem så de blir mer brukervennlige. Til dette formålet bruker vi nettanalyseverktøyene som er beskrevet i dette avsnittet. Brukerprofilene som er opprettet av disse verktøyene ved hjelp av analyse-informasjonskapler eller ved å evaluere loggfiler, blir ikke sammenstilt med personlige opplysninger.

Leverandørene av verktøyene (selgere) behandler kun data som databehandlere underlagt våre direktiver og ikke til egne formål. Enten benytter ikke verktøyene seg av brukerens IP-adresser eller så forkorter de dem umiddelbart etter at de er hentet inn. Du finner informasjon om leverandøren av hvert verktøy og hvordan du kan motsette deg innsamling og behandling av data som foretas ved hjelp av verktøyet. Vær oppmerksom på at når det gjelder verktøy som brukes til å velge bort informasjonskapsler, er bortvelgingsfunksjonen knyttet til en enhet eller en nettleser og er dermed gyldig for den terminale enheten eller nettleseren som brukes på dette tidspunktet. Hvis du bruker flere terminalenheter eller nettlesere, må du velge bort hver enkel enhet og i enhver nettleser som brukes. I tillegg kan du generelt unngå å opprette bruksprofiler ved å generelt deaktivere bruk av informasjonskapsler.

6.1. Google Analytics

Google Analytics leveres av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Vi bruker Google Analytics med tilleggsfunksjonen som tilbys av Google for å anonymisere IP-adresser. Samtidig forkorter Google IP-adresser i EU i de fleste tilfeller, og gjør det bare i USA i unntakstilfeller, mens Google alltid lagrer kun forkortede IP-er.

Du kan motsette deg innhenting eller behandling av opplysningene dine ved å bruke følgende lenke til å laste ned og installere et nettleser-programtillegg: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

6.2. SZM Reach Measurement (INFOnline)

SZM Reach Measurement leveres av INFOnline GmbH, Brühler Straße 9, 53119 Bonn, Tyskland.

Du kan motsette seg innsamling eller behandling av opplysningene dine ved å klikke på følgende lenke og lagre en utvelgingsinformasjonskapsel: optout.ioam.de/.

Vi er medlem av den registrerte Advertising Media Circulation Determination Information Association (“IVW”) og deltar i "Internet facts"-studien utført av det registrerte Online Research Consortium ("AGOF"). Av denne grunn blir bruksstatistikken som genereres med SZM Reach Measurement publisert månedlig av AGOF og Consortium on Media Analysis ("ag.ma"), så vel som av IVW, og kan ses på nett hos disse organisasjonene.

Les ytterligere datvernrelatert informasjon her.

Vær oppmerksom på at lenkene i dette avsnittet er tilgjengelig på nett på tysk. Hvis du har spørsmål, vennligst kontakt oss.

6.3. TrackJS

TrackJS leveres av TrackJS LLC, 215 Pine Street West, Stillwater, MN 55082, USA. Innstillingen "Ignore IP" er aktivert for vår konto slik at TrackJS ikke behandler personlige opplysninger.

6.4. New Relic

New Relic leveres av New Relic Inc., 188 Spear Street, Suite 1200, San Francisco, CA 94105, USA. New Relic behandler ikke personlige opplysninger.

6.5. Værvarselinformasjon

Vi bruker IPstack og Weather API for å samle inn værvarselinformasjon. IPstack leveres av apilayer GmbH, Hörlgasse 12/4, 1090 Wien, Østerrike. Les mer informasjon ang. dette verktøyet her. Weather API leveres av Zoomash Ltd, Advantage Business Center, 132-134 Great Ancoats Street, Manchester, M4 6DE, UK. Les mer informasjon ang. dette verktøyet her.

Du kan motsette deg innsamling og behandling av opplysningene dine ved hjelp av dette verktøyet ved å følge Stylights brukerreferanser.

7. Logging og evaluering av bruksadferd for interessebasert annonsering (også for tredjeparter)

Vi ønsker å presentere annonser for våre brukere som er skreddersydd for deres interesser eller spesialtilbud ("interessebasert annonsering"), og ønsker å begrense hyppigheten av synligheten for visse annonser - begrense hvor ofte brukerne ser bestemte annonser. Til dette formålet bruker vi følgende verktøy.

Brukerprofilene som blir opprettet av verktøyene ved hjelp av annonserings-informasjonskapler eller tredjeparts-annonseringsinformasjonskapler, såkalte webbeacons (usynlig grafikk som også kalles piksler eller tellingspiksler), annonseringsidentifikatorer eller lignende teknologier. Brukerprofiler sammenstilles ikke med personlige opplysninger.

Verktøyene brukes av leverandørene til å vise brukerne våre i vårt nettbaserte tilbud og i tilbud fra tredjepart interessebaserte annonser og for å styre hyppigheten som brukere ser visse annonser med. Når det gjelder behandling av opplysninger i tilknytning til verktøyene, tjener leverandørene som databehandlere, såframt vi ikke har oppgitt noe annet. Verktøyleverandørene videresender informasjon, til de formålene som er nevnt tidligere, til tredjepart, om nødvendig.

Enten behandler ikke verktøyene brukerens IP-adresser i det hele tatt eller så forkorter de dem umiddelbart etter at de er hentet inn.

Du kan finne informasjon om et verktøys leverandør for hvert verktøy, samt informasjon om hvordan du kan motsette deg innsamlingen av opplysninger som utføres ved hjelp av dette verktøyet.

Vær oppmerksom på at når det gjelder verktøy som brukes til å velge bort informasjonskapsler, er bortvelgingsfunksjonen knyttet til en enhet eller en nettleser og er dermed gyldig for den terminale enheten eller nettleseren som brukes på dette tidspunktet. Hvis du bruker flere terminalenheter eller nettlesere, må du velge bort hver enkel enhet og i enhver nettleser som brukes.

I tillegg kan du generelt unngå å opprette bruksprofiler ved å generelt deaktivere bruk av informasjonskapsler.

Ytterligere informasjon om interessebasert annonsering finnes på forbrukerportalen www.meine-cookies.org. Følgende lenke til portalen gir deg også mulighet til å se aktiveringsstatus for visse verktøy som tilbys av ulike leverandører, og motsette deg innsamling og behandling av opplysningene dine ved hjelp av disse verktøyene: www.meine-cookies.org/cookies_verwalten/praeferenzmanager-beta.html.

Vær oppmerksom på at lenkene i dette avsnittet er tilgjengelig på nett på tysk. Hvis du har spørsmål, vennligst kontakt oss.

En viktig mulighet til å motsette seg bruk av visse verktøy, spesielt slike som utstedes av leverandører som holder til i USA, finnes via følgende lenke: optout.networkadvertising.org/#/

7.1. The ADEX

The ADEX tilbys av The ADEX GmbH, Rotherstrasse 22, 10245 Berlin, Tyskland. Denne leverandøren behandler data bare som en databehandler i henhold til våre anvisninger og ikke til egne formål. Les mer informasjon ang. dette verktøyet her.

Du kan motsette seg innsamling eller behandling av opplysningene dine gjennom bruk av dette verktøyet ved å laste ned og lagre den utvalgte informasjonskapselen som er tilgjengelig via denne lenken.

7.2. Google AdSense

Google AdSense tilbys av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Les mer informasjon ang. dette verktøyet her.

Du kan motsette deg innsamling og behandling av opplysningene dine ved hjelp av dette verktøyet ved å følge Googles brukerreferanser.

7.3. Google Doubleclick

Google Doubleclick tilbys av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Les mer informasjon ang. dette verktøyet her.

Du kan motsette deg innsamling og behandling av opplysningene dine ved hjelp av dette verktøyet ved å følge Googles brukerreferanser.

7.4. Criteo Dynamic Retargeting

Criteo leveres av Criteo CIL, 32 Rue Blanche, 75009 Paris, Frankrike. Les mer informasjon ang. dette verktøyet her.

Du kan motsette deg innsamling og behandling av opplysningene dine ved hjelp av dette verktøyet ved å følge Criteos brukerreferanser.

7.5. Efficient Frontier (Adobe)

Efficient Frontier (Adobe) leveres av Adobe Systems Software Ireland LTD, 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Irland. Les mer informasjon ang. dette verktøyet her.

Du kan motsette deg innsamling og behandling av opplysningene dine ved hjelp av dette verktøyet ved å følge Adobes anvisninger.

7.6. RTB House

RTB House leveres av RTB House S.A., 61/101 Złota, Warszawa (00-819), Polen. Les mer informasjon ang. dette verktøyet her.

Du kan motsette deg innsamling og behandling av opplysningene dine ved hjelp av dette verktøyet ved å følge RTB Houses anvisninger.

7.7. Affilinet

Affilinet leveres av affilinet GmbH, Sapporobogen 6-8, 80637 München, Tyskland. Les mer informasjon ang. dette verktøyet her.

Du kan motsette deg innsamling og behandling av opplysningene dine ved hjelp av dette verktøyet ved å klikke på den følgende lenken og velge bort sporing:

www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

7.8. Facebook

Facebook leveres av Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Les mer informasjon ang. dette verktøyet her.

Du kan motsette deg innsamling og behandling av opplysningene dine ved hjelp av dette verktøyet ved å klikke på den følgende lenken og velge bort sporing: www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

7.9. Google Conversions (AdWords)

Google Conversions leveres av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Les mer informasjon ang. dette verktøyet her.

Du kan motsette seg innsamling eller behandling av opplysningene dine ved hjelp av dette verktøyet ved å klikke på følgende lenke for å laste ned og lagre utvelgingsinformasjonskapslen: support.google.com/ads/answer/7395996?hl=en

7.10. Google Remarketing

Google Remarketing leveres av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Les mer informasjon ang. dette verktøyet her.

Du kan motsette seg innsamling eller behandling av opplysningene dine ved hjelp av dette verktøyet ved å klikke på følgende lenke for å laste ned og lagre utvelgingsinformasjonskapslen: support.google.com/ads/answer/7395996?hl=en

7.11. Next Performance

Next Performance leveres av Nextperformance SAS, 25 Rue Choiseul, 75002 Paris, Frankrike. Les mer informasjon ang. dette verktøyet her.

Du kan motsette deg innsamling og behandling av opplysningene dine ved hjelp av dette verktøyet ved å følge Next Performances anvisninger.

7.12. Taboola

Taboola leveres av Taboola Inc. 1115 Broadway, 7th fl., New York, NY, 10010, USA. Les mer informasjon ang. dette verktøyet her.

Du kan motsette deg innsamling og behandling av opplysningene dine ved hjelp av dette verktøyet ved å klikke på den følgende lenken og velge bort sporing: www.taboola.com/privacy-policy#optout

7.13. United Internet

United Internet leveres av United Internet AG, Eigendorfer Straße 57, 56410 Montabaur, Tyskland. Les mer informasjon ang. dette verktøyet her.

Du kan motsette deg innsamling og behandling av opplysningene dine ved hjelp av dette verktøyet ved å klikke på den følgende lenken og velge bort sporing: www.united-internet-media.de/en/services/opt-inopt-out/confirmopt-out/

7.14. Google Doubleclick Floodlight Counter

Google Doubleclick Floodlight Counter leveres av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Les mer informasjon ang. dette verktøyet her.

Du kan motsette seg innsamling eller behandling av opplysningene dine ved hjelp av dette verktøyet ved å klikke på følgende lenke for å laste ned og lagre utvelgingsinformasjonskapslen: support.google.com/ads/answer/7395996?hl=en

7.15. nugg.ad

Nugg.ad leveres av nugg.ad GmbH, Tamara-Danz-Str. 1, 10243 Berlin. Les mer informasjon ang. dette verktøyet her.

Du kan motsette deg innsamling og behandling av opplysningene dine ved hjelp av dette verktøyet ved å klikke på den følgende lenken og velge bort sporing: https://www.nugg.ad/en/privacy/general-information-greece.html .

7.16. OpenX

OpenX leveres av OpenX Software Ltd 888 E Walnut St, 2nd Floor, Pasadena CA, 91101, USA. Les mer informasjon ang. dette verktøyet her.

Du kan motsette deg innsamling og behandling av opplysningene dine ved hjelp av dette verktøyet ved å klikke på den følgende lenken og velge bort sporing: http://u.openx.net/privacy/edaa/optout

7.17. Adition

Adition leveres av ADITION technologies AG, Landsberger Str. 155, 80687 München, Tyskland. Les mer informasjon ang. dette verktøyet her.

Du kan motsette deg innsamling og behandling av opplysningene dine ved hjelp av dette verktøyet ved å klikke på den følgende lenken og velge bort sporing: https://www.adition.com/datenschutz-opted-out/

7.18. theTradeDesk

theTradeDesk leveres av TradeDesk 42 N Chestnut St, Ventura, CA 93001, USA. Les mer informasjon ang. dette verktøyet her.

Du kan motsette deg innsamling og behandling av opplysningene dine ved hjelp av dette verktøyet ved å klikke på den følgende lenken og velge bort sporing: https://www.adsrvr.org/

7.19. Yahoo ad exchange

Yahoo ad exchange leveres av Oath 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089, USA. Les mer informasjon ang. dette verktøyet her.

Du kan motsette deg innsamling og behandling av opplysningene dine ved hjelp av dette verktøyet ved å klikke på den følgende lenken og velge bort sporing: https://policies.oath.com/us/en/oath/privacy/controls/index.html

7.20. AddThis

AddThis leveres av AddThis 1900 Oracle Way, Reston, VA 20190, USA. Les mer informasjon ang. dette verktøyet her.

Du kan motsette deg innsamling og behandling av opplysningene dine ved hjelp av dette verktøyet ved å klikke på den følgende lenken og velge bort sporing: https://datacloudoptout.oracle.com/https://datacloudoptout.oracle.com/

7.21. Rubicon Project

Rubicon Project leveres av Rubicon 12181 Bluff Creek Drive, Playa Vista, CA 90094, USA. Les mer informasjon ang. dette verktøyet her.

Du kan motsette deg innsamling og behandling av opplysningene dine ved hjelp av dette verktøyet ved å klikke på den følgende lenken og velge bort sporing: https://rubiconproject.com/privacy/consumer-online-profile-and-opt-out/

7.22. Outbrain

Outbrain leveres av Outbrain Inc. 39 W 13th St, New York, NY 10011, USA. Les mer informasjon ang. dette verktøyet her.

Du kan motsette deg innsamling og behandling av opplysningene dine ved hjelp av dette verktøyet ved å klikke på den følgende lenken og velge bort sporing: https://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy

7.23. Advertising.com

Advertising.com leveres av Advertising.com 2400 Boston St STE 300, Baltimore, MD 21224, USA. Les mer informasjon ang. dette verktøyet her.

Du kan motsette deg innsamling og behandling av opplysningene dine ved hjelp av dette verktøyet ved å klikke på den følgende lenken og velge bort sporing: https://policies.oath.com/us/en/oath/privacy/index.html

7.24. Index Exchange

Index Exchange leveres av Index Exchange Inc. 20 W 22nd St, New York, NY 10010, USA. Les mer informasjon ang. dette verktøyet her.

Du kan motsette deg innsamling og behandling av opplysningene dine ved hjelp av dette verktøyet ved å klikke på den følgende lenken og velge bort sporing: http://optout.networkadvertising.org/?c=1

7.25. AppNexus

AppNexus leveres av AppNexus 28 W 23rd Street New York, New York, 10010 USA. Les mer informasjon ang. dette verktøyet her.

Du kan motsette deg innsamling og behandling av opplysningene dine ved hjelp av dette verktøyet ved å klikke på den følgende lenken og velge bort sporing: https://www.appnexus.com/platform-privacy-policy#choices

7.26. LiveRamp

LiveRamp leveres av LiveRamp Inc. 225 Bush Street, 17th floor, San Francisco, CA 94104 USA. Les mer informasjon ang. dette verktøyet her.

Du kan motsette deg innsamling og behandling av opplysningene dine ved hjelp av dette verktøyet ved å klikke på den følgende lenken og velge bort sporing: https://liveramp.com/opt_out/

7.27. AdScale

AdScale leveres av Ströer SE & Co. KGaA Ströer-Allee 1, 50999 Köln, Tyskland. Les mer informasjon ang. dette verktøyet her.

Du kan motsette deg innsamling og behandling av opplysningene dine ved hjelp av dette verktøyet ved å klikke på den følgende lenken og velge bort sporing: https://www.stroeerdigitalpublishing.de/index.html%3Fp=2614.html

7.28. PubMatic

PubMatic leveres av PubMatic Inc., 305 Main Street, First Floor, Redwood City, CA 9406, USA. Les mer informasjon ang. dette verktøyet her.

Du kan motsette deg innsamling og behandling av opplysningene dine ved hjelp av dette verktøyet ved å klikke på den følgende lenken og velge bort sporing: https://pubmatic.com/legal/opt-out/

7.29. SmartAdServer

SmartAdServer leveres av SmartAdServer GmbH, Mehringdamm 33, 10961 Berlin, Tyskland. Les mer informasjon ang. dette verktøyet her.

Du kan motsette deg innsamling og behandling av opplysningene dine ved hjelp av dette verktøyet ved å klikke på den følgende lenken og velge bort sporing: http://www.smartadserver.com/diffx/optout/IABOptout.aspx

7.30. AdForm

AdForm leveres av AdForm GmbH, Gr. Burstah 50-52, 20457 Hamburg, Tyskland. Les mer informasjon ang. dette verktøyet her.

Du kan motsette deg innsamling og behandling av opplysningene dine ved hjelp av dette verktøyet ved å klikke på den følgende lenken og velge bort sporing: https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/

7.31. YieldLab

YieldLab leveres av YieldLab AG, Colonnaden 41, 20354 Hamburg, Tyskland. Les mer informasjon ang. dette verktøyet her.

Du kan motsette deg innsamling og behandling av opplysningene dine ved hjelp av dette verktøyet ved å klikke på den følgende lenken og velge bort sporing: https://www.yieldlab.de/elements/privacy/

7.32. Improve Digital

Improve Digital leveres av Imprive Digital GmbH, Nußbaumstrasse 10, 80336 München, Tyskland. Les mer informasjon ang. dette verktøyet her.

Du kan motsette deg innsamling og behandling av opplysningene dine ved hjelp av dette verktøyet ved å klikke på den følgende lenken og velge bort sporing: https://www.improvedigital.com/opt-out-page/

7.33. TripleLift

TripleLift leveres av TripleLift, 400 Lafayette St 5th Floor, New York, NY 10003, USA. Les mer informasjon ang. dette verktøyet her.

Du kan motsette deg innsamling og behandling av opplysningene dine ved hjelp av dette verktøyet ved å klikke på den følgende lenken og velge bort sporing: https://triplelift.com/privacy/

7.34. Media.net

Media.net leveres av Media.net Advertising Ltd., 107/108, DIC Building 5, Dubai Internet City, Dubai, 215028, De forente arabiske emirater. Les mer informasjon ang. dette verktøyet her.

Du kan motsette deg innsamling og behandling av opplysningene dine ved hjelp av dette verktøyet ved å klikke på den følgende lenken og velge bort sporing: http://optout.networkadvertising.org/?c=1

7.35. Bidswitch

Bidswitch leveres av Bidswitch GmbH, Bahnhofstrasse 28, 6304 Zug, Sveits. Les mer informasjon ang. dette verktøyet her.

Du kan motsette deg innsamling og behandling av opplysningene dine ved hjelp av dette verktøyet ved å klikke på den følgende lenken og velge bort sporing: http://x.bidswitch.net/opt-out

7.36. smartclip

smartclip leveres av smartclip Holding AG, Kleiner Burstah 12 / Nikolaikontor, 20457 Hamburg, Tyskland. Les mer informasjon ang. dette verktøyet her.

Du kan motsette deg innsamling og behandling av opplysningene dine ved hjelp av dette verktøyet ved å klikke på den følgende lenken og velge bort sporing: https://privacy-portal.smartclip.net/en/opt-out

7.37. twiago

twiago leveres av twiago, Gustav-Heinemann-Ufer 2´72b, 50968 Köln, Tyskland. Les mer informasjon ang. dette verktøyet her.

Du kan motsette deg innsamling og behandling av opplysningene dine ved hjelp av dette verktøyet ved å klikke på den følgende lenken og velge bort sporing: http://control.twiago.com/privacy.php?lang=1

7.38. Yahoo Analytics

Yahoo Analytics leveres av Oath 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089, USA. Les mer informasjon ang. dette verktøyet her.

Du kan motsette deg innsamling og behandling av opplysningene dine ved hjelp av dette verktøyet ved å klikke på den følgende lenken og velge bort sporing: https://developer.yahoo.com/flurry/end-user-opt-out/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAF28D4dJ1ZE1k20mZ0ex_QUNKeH86Qp3EGwnIL-U8XpP22rCg2I1oFTrdoSNUvUi4NafoQ023Rfrjo1HmPJ_hvTjTpbR3nywSNFOkyWOL3NF8GBl8Y3KO1A2oNETl67PLRdD645T0GL6yTl_GU4iohyod37SUPjU3bhgkGSiJFeB

8. Push-varsler

8.1. Braze (tidligere Appboy)

Braze leveres av Braze Inc., 318 West 39th Street, 5th Floor New York, NY 10018, USA. Les mer informasjon ang. dette verktøyet her.

Før vi sender push-varsler, har vi hentet inn ditt samtykke. Det er også mulig å motsette seg sending av push-varsler via nett etterpå. Finn forklaring her.

9. Sosiale programtillegg

Dette nettbaserte tilbudet benytter sosiale programtillegg (heretter omtalt som «programtillegg» fra følgende leverandører:

9.1. Facebook

Facebook drives under www.facebook.com av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, samt under www.facebook.de av Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irland ("Facebook"). Finn en oversikt over Facebooks programtillegg og deres utseende her: developers.facebook.com/docs/plugins; finn informasjon ang. datavern hos Facebook her: www.facebook.com/policy.php.

9.2. Twitter

Twitter drives av Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter"). Finn en oversikt over Twitters programtillegg og deres utseende her: dev.twitter.com/web/overview; finn informasjon ang. datavern hos Twitter her: twitter.com/privacy.

9.3. Pinterest

Pinterest drives av Pinterest Inc., 808 Brennan St, San Francisco, CA 94103, USA ("Pinterest"). Finn en oversikt over Pinterests programtillegg og deres utseende her: developers.pinterest.com/tools/widget-builder/; finn informasjon ang. datavern hos Pinterest her: about.pinterest.com/en/privacy-policy.

9.4. WhatsApp

WhatsApp drives av WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (“WhatsApp”). Finn informasjon ang. datavern hos WhatsApp her: www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy-how-we-use-information.

9.5. Sosiale programtillegg med 2-klikks-løsning

De forskjellige leverandørene av programtillegg er i det følgende oppsummert som "programtillegg-leverandører".

For å øke beskyttelsen av dine opplysninger når du besøker vårt nettbaserte tilbud, er programtillegg innebygd ved hjelp av den såkalte "Shariff-løsningen". Dette betyr at når en side med dette nettbaserte tilbudet besøkes, opprettes det ikke noen forbindelse til den respektive programtillegg-leverandørens servere.

Nettleseren din oppretter en direkte forbindelse til den respektive programtillegg-leverandørens servere bare når du aktiverer programtilleggene. På denne måten mottar programtillegg-leverandøren informasjon om at nettleseren din har tilgang til det respektive nettstedet med vårt nettbaserte tilbud, og det selv når du ikke har noen brukerkonto hos leverandøren eller ikke er logget inn. Loggfiler (inkludert IP-adressen) overføres direkte fra nettleseren din til en server tilhørende den respektive programtillegg-leverandøren, og kan lagres der. Denne serveren kan være lokalisert utenfor EU eller EØS (for eksempel i USA).

Programtilleggene er frittstående utvidelser av programtillegg-leverandørene. Vi har således ingen innflytelse på omfanget av data som samles inn og lagres av programtillegg-leverandøren gjennom programtillegget.

Hvis du ikke ønsker at programtillegg-leverandørene skal motta, lagre og bruke opplysninger som er samlet inn via dette nettbaserte tilbudet, bør du heller ikke bruke de respektive programtilleggene.

Du kan også blokkere programtillegg mot å bli lastet med nettleseradditiver (såkalte skriptblokkerere).

Finn ut mer om innsamlingens formål og omfang, samt om behandling og bruk av opplysningene dine blant leverandører av programtillegg og om dine rettigheter og muligheter til å endre innstillinger for å beskytte opplysningene dine i personvernerklæringene fra de enkelte leverandørene.

10. Sosial innlogging (innlogging via sosiale nettverk)

10.1. Registrering/innlogging via Facebook

Vi gir deg muligheten til å registrere deg eller logge inn hos oss via din Facebook-konto. Hvis du gjør dette, mottar vi opplysningene som er nødvendige for registrering eller innlogging (for eksempel e-postadresse, navn) fra Facebook.

Vi kan ikke påvirke omfanget av opplysninger som samles inn av Facebook via Facebook Login. Hvis du ikke ønsker at Facebook samler inn opplysninger i forbindelse med bruken av vårt nettbaserte tilbud for å bruke dem til egne formål, bør du ikke bruke Facebook Login.

Finn ut mer om innsamlingens formål og omfang, samt om behandling og bruk av opplysningene dine via Facebook og om dine rettigheter og muligheter til å endre innstillinger for å beskytte opplysningene dine i Facebooks personvernerklæring: www.facebook.com/policy.php.

10.2. Innlogging via Google+

Vi gir deg muligheten til å registrere deg eller logge inn hos oss via din Google+ -konto. Hvis du gjør dette, mottar vi de opplysningene som er nødvendige for registrering eller innlogging (f.eks. e-postadresse, navn) fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google") (f.eks. e-postadresse, navn).

Vi kan ikke påvirke omfanget av opplysninger som samles inn av Google via Google+ -innlogging. Hvis du ikke ønsker at Google samler inn opplysninger i forbindelse med bruken av vårt nettbaserte tilbud for å bruke dem til egne formål, bør du ikke bruke Google+ -innlogging.

Finn ut mer om innsamlingens formål og omfang, samt om behandling og bruk av opplysningene dine via Google og om dine rettigheter og muligheter til å endre innstillinger for å beskytte opplysningene dine i Googles personvernerklæring:www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

11. Nyhetsbrev med registrering; rett til å trekke samtykke tilbake

Vi gir deg muligheten til å abonnere på et nyhetsbrev. Du kan når som helst trekke ditt samtykke tilbake. For å gjøre det, vennligst bruk abonnementslenken som finnes sist i hvert nyhetsbrev, eller kontakt oss ved hjelp av opplysningene som er oppgitt i avsnittet Kontakt.

12. Brukernes rettigheter (den registrertes datasubjektets) rettigheter

Du har rett til å motta informasjon, så vel som - under visse forutsetninger - rett til å få rettet, slettet, begrenset behandlingen av eller legge inn innvendinger mot behandling av personlige opplysninger og - f.o.m. den 25. mai 2018, rett til overførbarhet for personlige opplysninger.

Rett til å motsette seg direkte markedsføring:

I tillegg kan du til enhver tid motsette deg behandling av dine personlige opplysninger for reklameformål ("motsette deg reklame"). Vær oppmerksom på at det av logistiske grunner vil kunne være en overlapping mellom din innsigelse og bruken av opplysningene dine innenfor omfanget av en kampanje som allerede er i gang.

Hvis du mottar reklame via push-varsling, kan du også bruke avregistreringsalternativet i din mobile enhets innstillinger til å motsette deg annonsering (se avsnittet Tekniske merknader)

Innvending mot behandling av opplysninger som følger av det rettslige grunnlaget "berettiget interesse"

Du har rett til å til enhver tid motsette deg behandling av dine personlige opplysninger som følger av det juridiske grunnlaget for berettiget interesse. Vi vil ikke lenger behandle dine personlige opplysninger, med mindre det foreligger overbevisende legitime grunner for behandlingen som setter dine rettigheter til side.

Hvis du har samtykket i behandlingen av dine personlige opplysninger, kan du når som helst trekke dette samtykket tilbake. Lovligheten ved behandlingen basert på samtykke før det ble trukket tilbake forblir upåvirket.

Alternativt kan du bruke innstillingene i brukerkontoen din til å korrigere opplysningene som ble oppgitt ved registreringen eller erklære at du motsetter deg direkte markedsføring.

Du kan også slette din brukerkonto selv ved å klikke på "Slett konto"-knappen i menylisten Innlogging.

Vær oppmerksom på at behandling av opplysningene dine først vil bli begrenset kun hvis obligatoriske oppbevaringsperioder ikke gjør det mulig for oss å slette opplysningene umiddelbart.

13. Rett til å klage til regulerende myndighet

Du har rett til å sende inn en klage til en datatilsynsmyndighet. Du kan anke til datatilsynsmyndigheten som er kompetent i forhold til der du bor eller ditt land eller til den datatilsynsmyndigheten som er kompetent for oss. Dette er:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Promenade 27
91522 Ansbach
Tyskland
E-post: poststelle@lda.bayern.de

14. Kontakt

Vi og våre datavernansvarlige er tilgjengelige for dine henvendelser og forslag ang. datavern via e-postadressene info@stylight.com.

Hvis du vil kontakte oss, kan du nå oss som følger:

Stylight GmbH
Nymphenburger Str. 86
80636 München, Tyskland
Tlf.: +49 89 1222 895 - 0
Faks: +49 89 1222 895 - 48
E-post: info@stylight.com

Vedlegg til Personvernerklæring - app (versjon: 15.05.2018)

Følgende personvernerklæring supplerer personvernserklæringen for nettbasert tilbud på www.stylight.no for bruk av mobil-apper [Stylight] (“app” eller “nettbasert tilbud”).

Databehandler

Databehandleren er Stylight GmbH, Nymphenburger Straße 86, 80636 München, Tyskland, e-post; info@stylight.com , tel. nr.: +49 89 1222 895 - 0, heretter omtalt som [“DATABEHANDLEREN” eller “vi” eller “oss”].

Unntak vil bli forklart i denne personvernserklæringen.

1. Push-varsler

Du kan få push-varsler fra oss, og det også når du ikke bruker appen for øyeblikket. Slike meldinger kan være varsler som vi sender til deg innenfor omfanget av avtalens oppfyllelse (for eksempel ved opphør av tjeneste for vedlikeholdsformål), men også reklame. Du skal bare motta reklame dersom du uttrykkelig har samtykket til dette.

Du kan når som helst deaktivere varslene i appens innstillinger. Dessuten kan du forhindre mottak av personliggjorte annonser i din mobile enhets systeminnstillinger.

Teknisk forklaring for å deaktivere personliggjorte annonser:

Android operativsystem:

-> innstillinger -> Google -> display og “nullstill annonserings-ID“ og/eller “deaktiver tilpasset annonsering”

IOS operativsystem (Apple):

-> innstilling -> personvern -> annonsering: “nullstill annonserings-ID” og/eller “ingen annonserings-sporing”

2. Databehandling via av app-butikker

Før du kan installere denne appen, må du kanskje inngå en brukeravtale med den respektive leverandøren (for eksempel Google, Apple) i app-butikken som regulerer adgangen til denne portalen (for eksempel Google Play, Apple Store). App-butikk-leverandøren samler i denne sammenhengen inn og behandler data i forbindelse med bruken av app-butikken, som for eksempel brukernavn, e-postadresse og den individuelle mobile enhetens identitet. Vi er ikke part i brukeravtalen med app-butikk-leverandøren og har ingen innflytelse på behandlingen av opplysningene. I denne forbindelse gjelder den respektive leverandørens personvernerklæring.

3. App-analyse

Vi trenger statistisk informasjon om bruken av våre nettbaserte tilbud for å kunne utforme dem så de blir mer brukervennlige og for å utføre målinger og markedsundersøkelser. Til dette formålet bruker vi nettanalyseverktøyene som er beskrevet i dette avsnittet. Brukerprofilene som er opprettet av disse verktøyene ved å evaluere loggfiler, blir ikke sammenstilt med personlige opplysninger. Leverandørene av verktøyene (selgere) behandler kun data som databehandlere underlagt våre direktiver og ikke til egne formål. Enten benytter ikke verktøyene seg av brukerens IP-adresser eller så forkorter de dem umiddelbart etter at de er hentet inn. Du finner informasjon om leverandøren av hvert verktøy og hvordan du kan motsette deg innsamling og behandling av data som foretas ved hjelp av verktøyet.

3.1. Adjust

Adjust leveres av Adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37A, 10405 Berlin, Tyskland.

3.2. Braze

Braze leveres av Braze Inc., 318 West 39th Street, 5th Floor New York, NY 10018, USA.

3.3. Sentry

Sentry leveres av Functional Software Inc. 132 Hawthorne St, San Francisco, CA 94107, USA.

4. Annonserings-identifikator, annonserings-ID

Vi bruker det det refereres til som annonseringsidentifikatorer, som leveres av din mobile enhets operativsystem for reklameformål. I enheter som bruker Android-operativsystemet er dette annonserings-IDen, i enheter som bruker iOS-operativsystemet er dette annonseringsidentifikatoren (IDFA). Annonserings-identifikator - som nettbasert identifikasjon som vanligvis lagres i informasjonskapsler - utgjør unike identifikasjoner som ikke lagres permanent. Bruksprofilene som genereres ved hjelp av disse annonserings-identifikatorene (for eksempel reklamebannere som er klikket på, søk) brukes til å vise deg annonser som er skreddersydd dine interesser (interessebasert annonsering). Opplysningene som samles inn for dette formålet, er ikke knyttet til annen informasjon ang. enheten din.

5. Hvordan kan du forhindre eller begrense bruken av annonseringsidentifikatorer?

Du kan begrense bruken av annonseringsidentifikatorer for annonseringsformål i din mobile enhets innstillinger eller slette annonseringsidentifikatoren (når du sletter den, genereres en ny annonseringsidentifikator som ikke er koblet til opplysningene som er samlet inn av den forrige identifikatoren).

Teknisk forklaring for å deaktivere personliggjorte annonser:

Android operativsystem:

-> innstillinger -> Google -> display og “nullstill annonserings-ID“ og/eller “deaktiver tilpasset annonsering”

IOS operativsystem (Apple):

-> innstilling -> personvern -> annonsering: “nullstill annonserings-ID” og/eller “ingen annonserings-sporing”

6. Delingsfunksjoner

Din mobile enhet lar deg dele innhold fra appen med tredjeparter (for eksempel via e-post, SMS eller via sosiale mediers delingsfunksjoner). Vi har ingen innflytelse på den tilknyttede behandlingen av opplysninger f.eks. av leverandører av sosiale nettverk. De respektive tredjepartsleverandørene bærer i denne forbindelse ansvaret alene.

7. Sletting av opplysninger

Du kan slette alle opplysninger vi har samlet inn i tilknytning til denne appen ved ganske enkelt å slette appen fra din mobile enhet. Vær oppmerksom på at behandling av dine opplysninger først begrenses dersom sletting ikke er tillatt pga. pålagte oppbevaringsperioder.