Personvern

Siste oppdatering: 31.08.2020
Beskyttelse av dine personlige data er basert på tillit, og din tillit er absolutt viktig for oss. Vi er selvfølgelig også interessert i å respektere din privatsfære og dine rettigheter forbundet med selvbestemt håndtering av informasjon om deg og din person. For at du kan føle deg trygg når du bruker våre internett-tilbud, vil vi gjerne informere deg om våre prinsipper for personvern og informasjonskapsler. Vi overholder alle lovpålagte bestemmelser vedrørende håndtering av persondata, uten noe om og men.

De etterfølgende personvernbestemmelsene gjelder for internett-tilbudet under www.stylight.de («internett-tilbud» eller «tjeneste(r)»), samt for bruk av den mobile appen «Stylight» («app» eller «internett-tilbud»).

Ansvarlig enhet

Stylight - En del av Inspiration Commerce Group GmbH. Ansvarlig i forbindelse med personvern er firmaet Inspiration Commerce Group GmbH, Mühldorfstraße 8, 81671 München, Tyskland, videre kalt «Stylight» eller «vi» hhv. «oss». Unntak vil bli beskrevet i disse personvernbestemmelser.

 

Slik kaller du ditt samtykke tilbake

Du kan tilbakekalle ditt samtykke til bruk av informasjonskapsler når som helst med effekt i fremtiden. Hvis du vil gjøre det, må du bare endre dine valg under personverninnstillinger.

 

Samling, behandling og bruk av personopplysninger

Generelt

Personopplysninger omfatter all informasjon som gjelder en identifisert eller identifiserbar naturlig person (for eksempel, navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato eller epostadresse). Når vi bearbeider personopplysninger, betyr det at vi for eksempel samler, lagrer, bruker dem, sender dem videre til andre, eller sletter dem.

Som regel kan du bruke vårt internett-tilbud uten å oppgi personopplysninger. Allikevel kan bruk av bestemte tjenester kreve at du oppgir personopplysninger, for eksempel, registrering eller deltakelse i en konkurranse. Obligatoriske opplysninger vil alltid være merket med en *. Hvis du ikke ønsker å stille opplysninger som er nødvendige for vedkommende formål, til vår disposisjon, betyr det at du dessverre ikke vil kunne bruke disse tjenestene.

Behandlingsformål

Vi bearbeider dine personopplysninger for følgende formål og basert på ovennevnte rettshjemmel. I tilfelle at databehandling er basert på rettshjemmelen «rimelig interesse», vil vi også forklare deg vår rimelig interesse som vi følger opp med behandlingen:


Behandlingsformål


Verarbeitungszwecke

Rettshjemmel for behandling, og forklaring av rimelig interesse, såfremt relevant

Rechtsgrundlage der Verarbeitung sowie Darlegung des berechtigten Interesses, soweit relevant

Rechtsgrundlage der Verarbeitung sowie Darlegung des berechtigten Interesses, soweit relevant

Klargjøring av dette internett-tilbudet i henhold til våre bruksbetingelser / generelle vilkår

Bereitstellung dieses Online-Angebots gemäß unseren Nutzungsbedingungen/ AGB

Bereitstellung dieses Online-Angebots gemäß unseren Nutzungsbedingungen/ AGB

Kontraktsoppfyllelse

Vertragserfüllung

Personalisering av tilbudet

Personalisierung des Angebots

Personalisierung des Angebots

Avveiing av interesser; vi har en rimelig interesse i å tilpasse internett-tilbudet i beskrevet utstrekning til dine preferanser, for å kunne tilby deg en brukeropplevelse som skal være så god som mulig.

Interessenabwägung; wir haben ein berechtigtes Interesse, das Online-Angebot im beschriebenen Umfang an Ihre Präferenzen anzupassen um Ihnen ein bestmögliches Nutzungserlebnis bieten zu können

Interessenabwägung; wir haben ein berechtigtes Interesse, das Online-Angebot im beschriebenen Umfang an Ihre Präferenzen anzupassen um Ihnen ein bestmögliches Nutzungserlebnis bieten zu können

Analyse av tilbudet for å granske brukeroppførsel, inkludert markedsforskning og måling av rekkevidde («internett-analyse»).

Analyse des Angebots zur Ermittlung von Nutzungsverhalten einschließlich Marktforschung und Reichweitenmessung („Web-Analyse“).

Analyse des Angebots zur Ermittlung von Nutzungsverhalten einschließlich Marktforschung und Reichweitenmessung („Web-Analyse“).

Avveiing av interesser; vi har en rimelig interesse i å analysere brukeroppførsel i vårt internett-tilbud for å kunne forbedre det fortløpende og for å kunne tilpasse det interessen som våre brukere har.

Registrering og vurdering av brukeroppførsel for interessebasert reklame (også fra tredjeparter).

Erfassung und Auswertung von Nutzungs-verhalten für interessenbasierte Werbung (auch durch Dritte)

Erfassung und Auswertung von Nutzungs-verhalten für interessenbasierte Werbung (auch durch Dritte)

Avveiing av interesser; vi og andre selvstendige næringsdrivende har en rimelig interesse i å legge ut interessebasert reklame og i å tilby våre brukere reklame som er tilpasset deres personlige interesser.

Egen- og fremmedreklame i lovlig tillatt utstrekning hhv. basert på samtykke

Eigen- und Fremdwerbung im gesetzlich zulässigen Umfang bzw. einwilligungsbasiert

Eigen- und Fremdwerbung im gesetzlich zulässigen Umfang bzw. einwilligungsbasiert

Samtykke hhv. avveiing av interesser; vi har en rimelig interesse i direkte markedsføring, så lenge denne gjøres i henhold til forskriftene om personvern og konkurranserett.

Einwilligung oder Interessenabwägung; wir haben ein berechtigtes Interesse an Direktmarketing, solange dies im Einklang mit datenschutz- und wettbewerbsrechtlichen Vorgaben erfolgt.

Gjennomføring av konkurranser i henhold til respektive konkurransebetingelser.

Durchführung von Gewinnspielen gemäß den jeweiligen Gewinnspielbedingungen.

Durchführung von Gewinnspielen gemäß den jeweiligen Gewinnspielbedingungen.

 Kontraktsoppfyllelse

Utsendelse av et epost-nyhetsbrev om egne tilbud, uten påmelding.

Versand eines E-Mail-Newsletters zu eigenen Angeboten ohne Anmeldung.

Versand eines E-Mail-Newsletters zu eigenen Angeboten ohne Anmeldung.

Avveiing av interesser; vi har en rimelig interesse i direkte markedsføring, så lenge denne direkte markedsføringen ikke krever noe samtykke i henhold til de tyske bestemmelsene om konkurranserett.

Bruk av Social Plugins og Social Share-funksjoner.

Einbindung von Social Plugins und Social Share-Funktionen.

Einbindung von Social Plugins und Social Share-Funktionen.

Avveiing av interesser; vi har en rimelig interesse i å dele, etter ønske av våre brukere som har aktivert en Social Plugin, deres opplysninger med det respektive sosiale nettverket.

Klargjøring av pålogging gjennom sosiale nettverk (Social Sign-in).

Bereitstellung eines Logins über soziale Netzwerke (Social Sign In).

Bereitstellung eines Logins über soziale Netzwerke (Social Sign In).

Kontraktsoppfyllelse

Gransking av forstyrrelser, og opprettholdelse av systemets sikkerhet, inkludert oppdagelse og forfølgelse av utillatelige tilganger og forsøk å få tilgang til våre internettservere.

Ermittlung von Störungen und Gewährleistung der Systemsicherheit einschließlich Aufdeckung und Nachverfolgung unzulässiger Zugriffe und Zugriffsversuche auf unsere Web-Server.

Ermittlung von Störungen und Gewährleistung der Systemsicherheit einschließlich Aufdeckung und Nachverfolgung unzulässiger Zugriffe und Zugriffsversuche auf unsere Web-Server.

Oppfyllelse av våre lovpålagte forpliktelser til å opprettholde datasikkerhet, samt avveiing av rimelige interesser; vi har en rimelig interesse i å eliminere forstyrrelser, i å opprettholde systemets sikkerhet og i å oppdage og forfølge utillatelige tilganger og forsøk til å få tilgang.

Overholdelse av lovpålagte oppbevaringsforpliktelser og ytterligere lovpålagte forpliktelser (for eksempel, i sammenheng med bedriftskontroller).

Ermittlung von Störungen und Gewährleistung der Systemsicherheit einschließlich Aufdeckung und Nachverfolgung unzulässiger Zugriffe und Zugriffsversuche auf unsere Web-Server.

Ermittlung von Störungen und Gewährleistung der Systemsicherheit einschließlich Aufdeckung und Nachverfolgung unzulässiger Zugriffe und Zugriffsversuche auf unsere Web-Server.

Oppfyllelse av våre lovpålagte forpliktelser, særlig når det gjelder oppbevaring av bestemt informasjon, og i sammenheng med bedriftskontroller.

Ivaretakelse og forsvar av våre rettigheter.

Ermittlung von Störungen und Gewährleistung der Systemsicherheit einschließlich Aufdeckung und Nachverfolgung unzulässiger Zugriffe und Zugriffsversuche auf unsere Web-Server.

Ermittlung von Störungen und Gewährleistung der Systemsicherheit einschließlich Aufdeckung und Nachverfolgung unzulässiger Zugriffe und Zugriffsversuche auf unsere Web-Server.

Avveiing av interesser; vi har en rimelig interesse i å hevde og forsvare våre rettigheter.


På forespørsel kan du få ytterligere informasjon om avveiinger av interesser som vi har foretatt i tråd med rettshjemmelen «rimelig interesse». Da må du vennligst bruke opplysningene under Kontakt.

Vennligst legg merke til din rett til å fremme motsigelser når det gjelder behandling av opplysninger med direkte markedsføring som formål, eller av personlige grunner (jfr. seksjonene Brukerrettigheter).

Registrering

Såfremt du vil bruke tjenester som krever at en kontrakt blir inngått, kommer vil til å be deg om å registrere deg. Under registreringsprosessen samler vi personopplysninger som kreves for å opprette og oppfylle vedkommende kontrakt (for eksempel, fornavn, etternavn, fødselsdato, epostadresse, evt. opplysninger om ønsket betalingsmåte hhv. kontoinnehaver), samt evt. ytterligere opplysninger som kan gis på frivillig basis. Obligatoriske opplysninger vil bære merket med en *.

Videreformidling av opplysninger til tredjeparter

Som regel kommer vi til å videreformidle dine personopplysninger kun til tredjeparter hvis dette er nødvendig for å oppfylle kontrakten, eller hvis vedkommende tredjepart har en rimelig interesse i videreformidlingen, hvis vi har ditt samtykke til dette, eller hvis dette er nødvendig for å oppfylle en lovpålagt forpliktelse.

I all særdeleshet, kan vi videreformidle personopplysninger til tredjeparter i følgende tilfeller:

 • hvis vi er forpliktet til å gjøre dette i enkelte tilfeller på grunn av lovbestemmelser eller under pålegg av myndigheter eller domstoler som kan fullbyrdes;

 • i sammenheng med tvister (til domstoler eller til våre advokater) eller bedriftskontroller (til revisorer);

 • i sammenheng med mulige straffbare handlinger, til kompetente granskingsmyndigheter;

 • i tilfelle av salg av forretningsvirksomheten (til kjøperen).

Utover dette videreformidler vi personopplysninger til tilbydere av verktøy for å legge ut «interessebasert reklame», og i enkelte tilfeller til tilbydere av analyseverktøy. Ytterligere informasjon om disse tilbyderne finner du på vår Consent Management Platform («CMP»). Den finner du her: Personverninnstillinger.

Såfremt opplysninger kan videreformidles til tredjeparter på regelmessig basis, vil dette bil forklart i disse personvernbestemmelsene. I tilfelle opplysninger blir videreformidlet på grunn av et samtykke, kan denne forklaringen også gis når samtykket blir innhentet.

Videreformidling av opplysninger til tjenesteytere

Vi forbeholder oss retten til å bruke tjenesteytere for å samle inn eller behandle opplysninger. Tjenesteytere kommer kun til å motta personopplysninger som de trenger for dine konkrete aktiviteter. Dette betyr, for eksempel, at din epostadresse kan videreformidles til en tjenesteyter for at den kan levere et bestilt nyhetsbrev til deg. Tjenesteytere kan også få oppdrag til å stille serverkapasiteter til disposisjon. Som regel blir tjenesteytere involvert som såkalte oppdragsbehandlere, som har lov til å behandle personopplysninger av brukere av dette internett-tilbudet, men kun i henhold til våre instruksjoner.

Ytterligere informasjon om disse tilbyderne finner du på vår Consent Management Platform («CMP»). Den finner du her: Personverninnstillinger.

Videreformidling av data til land som ikke er medlem i EØS

Vi videreformidler personopplysninger også til tredjeparter eller oppdragsbehandlere som holder til i land som ikke er medlem i EØS. I så fall garanterer vi før denne videreformidlingen at mottakeren enten kan sikre et rimelig databeskyttelsesnivå (for eksempel, basert på en rimelighetsavgjørelse av EU-kommisjonen for vedkommende land i henhold til art. 45 i Personvernforordningen, gjennom en egensertifisering av mottakeren for EU-US-Privacy Shield i forbindelse med den respektive rimelighetsavgjørelsen av kommisjonen i henhold til art. 45 i Personvernforordningen, eller avtale av såkalte EU-standardkontraktsbestemmelser mellom den Europeiske Kommisjonen og mottakeren i

henhold til art. 46 i Personvernforordningen). Vi videreformidler også hvis vi har vedkommende brukers eksplisitte samtykke.

Her er det snakk om tredjeparter hhv. oppdragsbehandlere i følgende land: USA.

Du kan få en oversikt over mottakere i tredjeland, samt en kopi av konkret avtalte regler for å garantere et rimelig databeskyttelsesnivå, fra oss. Derfor må du vennligst bruke opplysningene under Kontakt.

Lagringsvarighet og oppbevaringsfrister

Vi kommer til å lagre dine opplysninger så lenge som det kreves for å utføre våre internett-tilbud og for å yte våre tjenester i henhold til dette, og så lenge vi har en rimelig interesse i å lagre dem. I alle andre tilfeller sletter vi dine personopplysninger – med unntak av data som vi er nødt til å lagre videre for å oppfylle lovpålagte oppbevaringsfrister (for eksempel, under skatte- eller handelsrettslige bestemmelser, og for oppbevaring av fakturaer).

Opplysninger som er underlagt oppbevaringsfrister, kommer til å bli sperret inntil fristen utløper.

Konkret gjelder følgende oppbevaringsfrister for personopplysninger som behandles i forbindelse med dette internett-tilbudet:

 • loggfiler: 7 til 10 dager

Databehandling av app-stores

Før du kan installere denne appen, må du eventuelt inngå en bruksavtale med en operatør av en app-store (for eksempel, Google, Apple) som gjelder tilgang til dens portal (for eksempel, Google Play, App Store). Operatør av en app-store, som ansvarlig enhet, kommer til å samle og behandle data i sammenheng med bruken av app-store (for eksempel, brukernavn, epostadresse og individuelt apparatnummer). Vi er ikke part i denne bruksavtalen med operatøren av app-store, og vi har ingen mulighet til å påvirke dens databehandling. For så vidt gjelder databeskyttelseserklæringen for operatøren av vedkommende app-store.

Sletting av opplysninger (app)

Du kan også slette alle opplysninger som vi har samlet inn i sammenheng med appen, ved å slette appen fra ditt mobile apparat. Vennligst legg merke til at opplysningene dine blir kun sperret i første omgang, så lenge det ikke er mulig å slette dem på grunn av lovpålagte oppbevaringsfrister.

 

Loggfiler

Hver gang du bruker internettet, vil din internett-søkemotor automatisk videreformidle bestemte opplysninger, som vi kommer til å lagre i 7 – 10 dager for å granske forstyrrelser og av sikkerhetsmessige grunner (for eksempel, for å oppklare angrepsforsøk), og deretter bli slettet. Loggfiler hvis videre oppbevaring er påkrevd for å unngå bevisforspillelse, er unntatt sletting inntil hendelsen har blitt fullstendig oppklart, og de kan i enkelte tilfeller videresendes til granskingsmyndighetene.

Loggfiler lagrer i all særdeleshet følgende opplysninger:

 • IP-adresse (internettprotokolladresse) for apparatet som ble brukt for å få tilgang til internett-tilbudet

 • internettadresse for nettsiden som ble brukt for å komme til internett-tilbudet (såkalte opprinnelses- eller Referrer URL);

 • navn til tjenesteyteren som ble brukt for å få tilgang til internett-tilbudet; navn til filer / opplysninger som ble hentet ut;

 • dato og klokkeslett, samt varighet for uthenting;

 • overført datavolum;

 • driftssystem og opplysninger om internett-søkemotor som ble brukt, inkludert add-ons (tillegg) (for eksempel, til Flash Player); og

 • http-status-kode (for eksempel, «forespørsel vellykket», eller «ønsket fil ble ikke funnet»).

Ellers brukes loggfiler også til Nettanalyse.

 

Informasjonskapsler og sporingsteknologier

Dette internett-tilbudet bruker informasjonskapsler og sammenlignbare sporingsteknologier (som videre kalles samlet for «informasjonskapsler»).

Hva er informasjonskapsler?
Informasjonskapsler er små tekstfiler som sendes når en nettside blir besøkt, og lagres i brukerens søkemotor. Hvis vedkommende nettside besøkes på nytt, sender brukerens søkemotor innholdet i informasjonskapslene tilbake og gjør det på denne måten mulig at brukeren kjennes igjen. Bestemte informasjonskapsler slettes automatisk etter avsluttet bruk av søkemotoren (såkalte besøksinformasjonskapsler), mens andre lagres permanent eller for et forutbestemt tidsrom i brukerens søkemotor og slettes automatisk deretter (såkalte midlertidige eller permanente informasjonskapsler).

Hvilke opplysninger lagres i informasjonskapslene?
Prinsipielt lagres det ikke opplysninger som gjør at du kan identifiseres som person, i informasjonskapsler (det lagres altså ikke noe navn, epostadresse eller IP-adresse). Istedenfor inneholder informasjonskapsler som regel en kode (såkalt «identifisering») og opplysninger om lagringsvarighet og evt. også bestemte tekniske parametere (for eksempel, sikkerhetsfunksjoner). Det er allikevel mulig å bruke informasjonskapsler for å opprette bruksprofiler.

Hvordan kan du tilpasse dine innstillinger for informasjonskapsler, eller slette informasjonskapsler?
Med unntak av vesentlige informasjonskapsler (absolutt nødvendige informasjonskapsler) bruker vi informasjonskapsler kun med ditt samtykke. Du kan gi dette samtykket på vår Consent Management Platform («CMP») og kalle det tilbake når som helst med effekt i fremtiden, ved å konfigurere innstillingene for din privatsfære, som du kommer til her: Innstillinger for databeskyttelse

Dessuten kan du slette informasjonskapsler som har blitt lagret, når som helst i din søkemotor. Allikevel bør du legge merke til at dette internett-tilbudet kanskje ikke kommer til å fungere uten informasjonskapsler, eller at det kommer til å fungere kun i begrenset omfang.

Hva slags informasjonskapsler bruker vi?

Grunnleggende informasjonskapsler:
Disse informasjonskapsler er absolutt nødvendige for å opprettholde funksjonaliteten av våre tjenester. De garanterer at våre tjenester fungerer på en sikker måte og slik som du ønsker det. Derfor kan de ikke deaktiveres.

Funksjonelle informasjonskapsler:
Vi ønsker å gjøre våre tjenester så gode som mulig for deg. Derfor forbedrer vi våre tjenester og din brukeropplevelse stadig. For å gjøre dette, ønsker vi å analysere bruken av våre tjenester og evaluere den i statistisk form.

Informasjonskapsler til markedsføring:
For å gjøre våre tjenester enda mer personlige, legger vi ut personaliserte anbefalinger og reklame ved hjelp av disse informasjonskapslene og annen informasjon, og vi muliggjør samhandling med andre sosiale nettverk.

Informasjonskapsler setter vi sammen med våre reklamepartnere. Dette gjør det mulig for oss og våre partnere å presentere personalisert reklame til alle som bruker våre tjenester. Denne reklamen er basert på en analyse av din brukeroppførsel på tvers av nettsider og apparater. Opplysningene som samles inn ved hjelp av informasjonskapslene, kan vi og våre partnere koordinere med opplysninger som kommer fra andre nettsider.

Våre partnere holder delvis til i land utenfor det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområdet (EØS).

Hvis du ikke gir ditt samtykke til disse informasjonskapslene eller hvis du deaktiverer dem i etterkant, kommer du til å se kun reklame som kan være mindre relevant for deg.

 

Nett- og app-analyse

Nettanalyse

Vi trenger statistiske opplysninger om bruken av vårt internett-tilbud, for å kunne gjøre det mer brukervennlig, for å kunne foreta målinger av dets rekkevidde og drive med markedsføring.

Derfor bruker vi analyseverktøy. Bruksprofiler som opprettes av verktøyene ved hjelp av funksjonelle brukskapsler og evaluering av loggfiler, føres ikke sammen med personopplysninger. Enten bruker verktøyene brukernes IP-adresser ikke i det hele tatt, eller de forkorter adressene umiddelbart etter innsamlingen.

Tilbyderne av verktøyene behandler opplysninger som regel kun som oppdragsbehandler i henhold til våre instruksjoner og ikke for å nå egne formål.

Du kan stoppe opprettelse av bruksprofiler til analyseformål ved ikke å gi eller tilbakekalle ditt samtykke til funksjonelle informasjonskapsler på vår Consent Management Plattform («CMP»). På CMP finner du også ytterligere opplysninger om partene som tilbyr verktøyene som brukes. Du når CMP her: Personverninnstillinger

Registrering og evaluering av brukeroppførsel for interessebasert reklame (også gjennom tredjeparter)

Gjennom dette internett-tilbudet ønsker vi å presentere reklame for våre brukere som er tilpasset deres interesser, og spesielle tilbud («interessebasert reklame») og begrense hyppigheten for visning av bestemt reklame.

Bruksprofiler som opprettes av verktøyene ved hjelp av brukskapsler til markedsføring,, føres ikke sammen med personopplysninger. Enten bruker verktøyene brukernes IP-adresser ikke i det hele tatt, eller de forkorter adressene umiddelbart etter innsamlingen..

Tilbyderne av verktøyene videreformidler opplysninger om ovennevnte formål eventuelt også til tredjeparter.

Du kan stoppe opprettelse av bruksprofiler til interessebasert reklame ved ikke å gi eller tilbakekalle ditt samtykke til informasjonskapsler til markedsføring på vår Consent Management Plattform («CMP»). Vennligst legg merke til at du ikke slår av reklame når du gjør det. Hvis du ikke tillater informasjonskapsler til markedsføring, medfører dette kun at det ikke er mulig å vise deg interessebasert reklame som støttes av din brukeroppførsel. På CMP finner du også ytterligere opplysninger om partene som tilbyr verktøyene som brukes. Du når CMP her: Personverninnstillinger.

Vi har underlagt oss selv egenreguleringen av Deutsche Datenschutzrat Online-Werbung (DDOW = Tysk Personvernråd for nettbasert reklame). Egenreguleringskodeksen som gjelder for oss (Kodex für Telemedienanbieter – Erstparteien = kodeks for telemediatilbydere - hovedparter) kan du se under følgende lenke: http://meine-cookies.org/DDOW/dokumente/DDOW_%20OBA-SR_Kodex_1st.pdf.

Ytterligere opplysninger om interessebasert reklame finner du på forbrukerportalen www.meine-cookies.org. Etterfølgende lenke til denne portalen lar deg dessuten se nivå på aktivering for verktøy fra forskjellige tilbydere og fremme innsigelser mot innsamling eller evaluering av dine data gjennom disse verktøyene: www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement

En sentral mulighet for å fremme innsigelser mot ulike verktøy, særlig fra tilbydere fra USA, når du også under følgende lenke: optout.networkadvertising.org

Våre partnere og vi bruker informasjonskapsler (små tekstfiler) i søkemotoren for å forstå interessene som brukerne våre har, og for å stille relevante innhold og reklame til din disposisjon.

 

 

App-analyse

Vi trenger statistiske opplysninger om bruken av vårt internett-tilbud, slik at vi kan gjøre det mer brukervennlig, foreta rekkeviddemålinger og drive med markedsføring. For dette formålet bruker vi ulike analyseverktøy. Bruksprofiler som opprettes av verktøyene gjennom evaluering av loggfiler, føres ikke sammen med personopplysninger. Tilbyderne av verktøyene behandler opplysninger som regel kun som oppdragsbehandler i henhold til våre instruksjoner og ikke for å nå egne formål. Enten bruker verktøyene brukernes IP-adresser ikke i det hele tatt, eller de forkorter adressene umiddelbart etter innsamlingen. For hvert verktøy vinner du informasjon fra dets tilbyder, og du blir opplyst om hvordan du kan fremme innsigelser mot at verktøyet samler inn og behandler opplysninger.

Reklame-identifikatorer (App)

Vi bruker såkalte reklame-identifikatorer (Advertising Identifier, Advertising ID) for reklameformål; disse identifikatorene finnes på driftssystemet for din mobile terminal. Ved terminaler som bruker Android-driftssystemet, denne identifikatoren kalles for Advertising ID, ved terminaler som bruker iOS-driftssystemet kalles den for Advertising Identifier (IDFA). Reklame-identifikatorene er – slik som internett-identifikasjonene som typisk lagres i informasjonskapsler – unike identifikasjoner som allikevel ikke er permanente. Profilene knyttet til brukeroppførsel (for eksempel, reklamebannere som ble klikket, deler av tilbudet som ble besøkt, søk som ble gjennomført) som ble opprettet ved hjelp av disse reklame-identifikatorene bruker vi for å vise deg reklame og tilbud som er tilpasset dine interesser («interessebasert reklame»). Opplysningene som ble samlet inn i denne sammenhengen, knyttes ikke til andre terminalrelaterte opplysninger.

Hvordan kan du forhindre eller begrense bruk av reklame-identifikatorer?

Du kan begrense bruk av reklame-identifikatorer for reklameformål i innstillingsmenyen for din mobile terminal, eller du kan slette reklame-identifikatorer (når du sletter, opprettes det en ny reklame-identifikator som ikke vil knyttes til opplysningene som ble samlet inn under den tidligere identifikatoren).

Tekniske forklaringer for deaktivering av personalisert reklame:

Android-driftssystem:
-> innstillinger -> Google -> vis; der går du på «tilbakestill reklame-identifikator» og / eller «deaktiver personalisert reklame»

Driftssystem iOS (Apple):
-> innstillinger -> personvern -> reklame; der går du på «reklame» og «tilbakestill Ad-ID» og / eller «ikke noe reklamesporing (Ad-Tracking)»

 
 

Social Plugins

Dette internett-tilbudet bruker Social Plugins («innstikk»). Tilbyderne og informasjon om personvern finner du under Informasjonskapsler og sporingsteknologier, samt i dine Personverninnstillinger.

De forskjellige tilbyderne samles i det følgende under begrepet «innstikk-tilbydere».

For å forbedre beskyttelsen av dine opplysninger når du besøker vårt internett-tilbud, er innstikk innlemmet i nettsiden ved hjelp av den såkalte «Shariff-løsningen». Dette sørger for at et besøk på en side av dette internett-tilbudet ikke fører til opprettelse av en forbindelse med serverne av vedkommende innstikk-tilbyder.

Din internett-søkemotor oppretter en direkte forbindelse til serverne av vedkommende innstikk-tilbyder kun etter at du har aktivert innstikk. Dermed mottar vedkommende innstikk-tilbyder et varsel om at din internett-søkemotor har åpnet den relevante siden av vårt internett-tilbud, selv om du ikke har noe brukskonto hos tilbyderen eller ikke er logget inn for øyeblikket. Dette innebærer at loggfiler (inkludert IP-adressen) videresendes direkte fra din internett-søkemotor til en server av vedkommende innstikk-tilbyder og evt. lagret der. Denne serveren kan stå utenfor EU eller EØS (for eksempel, i USA).

Innstikkene er selvstendige utvidelser av innstikk-tilbyderne. Derfor har vi ikke noe mulighet til å påvirke utstrekningen av opplysninger som samles inn og lagres av innstikk-tilbydere via innstikkene.

Hvis du ikke ønsker at innstikk-tilbyderne mottar opplysningene som samles inn gjennom dette internett-tilbudet og evt. lagrer eller bruker dem videre, bør du ikke bruke vedkommende innstikk.

Du kan som regel fullstendig forhindre at innstikk lastes opp – ved å bruke tillegg (Add-Ons) for din søkemotor. Disse kalles også for skript blokker.

Ytterligere informasjon om formål med og utstrekning av innsamling, samt videre behandling og bruk av dine opplysninger hos innstikk-tilbydere, samt om dine rettigheter og muligheter for innstillinger for å beskytte opplysningene dine, finner du i personverninformasjon fra vedkommende tilbyder.

 

Social Sign-in

Registrering / påmelding gjennom Facebook (Facebook-pålogging)

Vi tilbyr deg at du kan registrere hhv. melde deg på hos oss ved å bruke din Facebook-konto. Hvis du benytter deg av dette tilbudet, mottar vi opplysningene som kreves for registrering / påmelding, fra Facebook (for eksempel, epostadresse, navn). Facebook Inc. er sertifisert under EU-US-Privacy Shield og stiller dermed rimelige garantier for overføring av informasjon i tråd med den tyske Personvernforordningen til disposisjon.

Vi har ikke noe mulighet til å påvirke utstrekningen av opplysninger som samles inn via Facebook-pålogging. Hvis du ikke ønsker at Facebook samler inn opplysninger om deg i sammenheng med at du bruker vårt internett-tilbud, og at Facebook bruker disse opplysningene for egne formål, bør du ikke bruke Facebook-pålogging.

Ytterligere informasjon om formål med og utstrekning av innsamling, samt videre behandling og bruk av dine opplysninger hos Facebook, samt om dine rettigheter og muligheter for innstillinger for å beskytte opplysningene dine, finner du i Facebook sin personverninformasjon.

Registrering / påmelding via Google

Vi tilbyr deg at du kan registrere hhv. melde deg på hos oss ved å bruke din Google-konto. Hvis du benytter deg av dette tilbudet, mottar vi opplysningene som kreves for registrering / påmelding, fra Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA («Google») (for eksempel, epostadresse, navn). Google er sertifisert under EU-US-Privacy Shield og stiller dermed rimelige garantier for overføring av informasjon i tråd med den tyske Personvernforordningen til disposisjon.

Vi har ikke noe mulighet til å påvirke utstrekningen av opplysninger som samles inn via Google-pålogging. Hvis du ikke ønsker at Google samler inn opplysninger om deg i sammenheng med at du bruker vårt internett-tilbud, og at Google bruker disse opplysningene for egne formål, bør du ikke bruke Google-pålogging.

Ytterligere informasjon om formål med og utstrekning av innsamling, samt videre behandling og bruk av dine opplysninger hos Google, samt om dine rettigheter og muligheter for innstillinger for å beskytte opplysningene dine, finner du i Google sin personverninformasjon.

 

Push-varslingsapp

Du mottar evt. såkalte push-varsler fra oss. Dette skjer selv om du ikke bruker appen på gjeldende tidspunkt. Det kan være snakk om varsler som vi sender til deg i tråd med oppfyllelsen av kontrakten (for eksempel, varsel om avbrudd av tjenesten på grunn av vedlikeholdsarbeid). Reklameinformasjon mottar du kun via push-varsler hvis du har gitt ditt uttrykkelige samtykke til dette.

Du kan registrere deg for mottak av push-varsler i forbindelse med reklame. Tilbudet som brukes for dette, som kalles «CleverPush», drives av firmaet CleverPush GmbH, Nagelsweg 22, 20097 Hamburg, Tyskland («CleverPush»). Gjennom disse push-varsler mottar du regelmessig informasjon om oppdatering av innhold i vårt internett-tilbud.

Du kan deaktivere disse varslene når som helst ved å bruke appens innstillinger. Alternativt kan du også stoppe mottak av personalisert reklame ved å bruke apparatinnstillingene for din mobile terminal.

Tekniske forklaringer for deaktivering av personalisert reklame:

Android-driftssystem:
-> innstillinger -> Google -> vis; der går du på «tilbakestill reklame-identifikator» og / eller «deaktiver personalisert reklame»

Driftssystem iOS (Apple):
-> innstillinger -> personvern -> reklame; der går du på «reklame» og «tilbakestill Ad-ID» og / eller «ikke noe reklamesporing (Ad-Tracking)»

 

Nyhetsbrev

Vi tilbyr deg muligheten å abonnere på et nyhetsbrev. Du kan tilbakekalle ditt samtykke til dette når som helst. Informasjon om dette finner du i punktet om din rett til Tilbakekalling av samtykke.

 

Delingsfunksjoner (app)

Gjennom din mobile terminal har du muligheter til å dele innhold fra appen med tredjeparter (for eksempel, via epost, SMS, eller ved å bruke delingsfunksjoner i sosiale nettverk). Vi har ikke noen mulighet til å påvirke behandling av data, for eksempel, av tilbydere av sosiale nettverk, i forbindelse med dette. Det er utelukkende tredjeparts-tilbyderne som er ansvarlige for det.

 

Brukerrettigheter

Hvordan kan du hevde dine rettigheter?

Vennligst bruk informasjon under pkt. Kontakt for å hevde dine rettigheter. Vennligst sørg for at vi kan identifisere deg på en entydig måte. Alternativt kan du bruke innstillingsmulighetene på din brukerkonto for å korrigere opplysninger som du har oppgitt da du registrerte deg, eller for å fremme innsigelser mot reklame.

Du kan også slette din brukerkonto selv, ved å bruke følgende fremgangsmåte:

-> Registrering/ Stylight Club -> min profil -> slett konto -> bekreft kontosletting med ditt passord

Vennligst legg merke til at dine opplysninger i første omgang kun sperres for bruk for opprinnelig formål, såfremt lovpålagte oppbevaringsfrister gjør at opplysningene ikke kan slettes med det første.

Dine rettigheter i forbindelse med opplysninger og korrektur

Du kan kreve at vi bekrefter overfor deg, om vi behandler personopplysninger som gjelder deg, og du har krav til å be om opplysninger vedrørende dine data som vi behandler. Skulle dine opplysninger være uriktige eller ufullstendige, kan du kreve at dine opplysninger korrigeres eller kompletteres. Hvis vi har videreformidlet dine opplysninger til tredjeparter, vil vi informere disse om korrekturene, såfremt dette er lovpålagt.

Din slettingsrett

Du kan, hvis alle juridiske forutsetninger foreligger, kreve at vi sletter dine personopplysninger umiddelbart. Dette er i all særdeleshet tilfelle hvis:

 • dine personopplysninger ikke lenger er nødvendige for formålene som ble fulgt med innsamlingen;

 • rettshjemmelen for behandlingen omfattet utelukkende ditt samtykke og du har tilbakekalt det;

 • du har fremmet innsigelser mot behandling for reklameformål («innsigelser mot reklame»);

 • du har fremmet innsigelser mot behandling av personlige grunner på grunn av rettshjemmelen «rimelig interesse», og hvis vi ikke kan påvise at det finnes primære rimelige grunner for behandling;

 • dine personopplysninger ble behandlet på ulovlig vis; eller

 • dine personopplysninger må slettes for å overholde lovpålagte krav.

Hvis vi har videreformidlet dine opplysninger til tredjeparter, vil vi informere disse om slettingen, såfremt dette er lovpålagt.

Vennligst legg merke til at din slettingsrett er underlagt begrensninger. For eksempel, må vi ikke og kan vi ikke slette opplysninger som vi er pålagt å lagre ytterligere, på grunn av lovpålagte oppbevaringsfrister. Opplysninger som vi trenger for å hevde, utøve eller forsvare rettskrav, er unntatt fra din slettingsrett.

Din rett til begrensning av behandling

Du kan, hvis alle juridiske forutsetninger foreligger, kreve at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger. Dette er i all særdeleshet tilfelle hvis:

 • du bestrider at dine personopplysninger er korrekte; i så fall gjelder begrensningen frem til vi hadde mulighet til å sjekke riktigheten;

 • behandlingen gjøres på ulovlig måte og du krever begrensning av bruk istedenfor sletting (jfr. forrige pkt. her);

 • vi ikke trenger dine opplysninger lenger for formålet med behandlingen, men du trenger dem for å hevde, utøve eller forsvare dine rettskrav;

 • du har fremmet innsigelser av personlige grunner; i så fall gjelder begrensningen frem til det er fastslått om dine interesser overveier.

Hvis det finnes en rett til begrensning av behandling, markerer vi vedkommende opplysninger, for å garantere på denne måten at de behandles deretter kun innenfor de strikte grensene som gjelder for slike begrensede opplysninger (nemlig særlig for å forsvare rettskrav, eller med ditt samtykke).

Din rett til overførbarhet av opplysninger

Du har krav på å motta personopplysninger som du har gitt oss for å oppfylle kontrakten eller på grunn av et samtykke, i et overførbart format. I så fall kan du også kreve at vi sender disse opplysningene direkte til en tredjepart, såfremt dette er teknisk mulig.

Din rett til å tilbakekalle ditt samtykke

Såfremt du har gitt oss ditt samtykke til å behandle dine opplysninger, kan du tilbakekalle det når som helst med effekt i fremtiden. Rettmessigheten av behandlingen av dine opplysninger frem til tilbakekallingen forblir urørt av dette.

Din innsigelsesrett mot direkte markedsføring

Du kan dessuten når som helst fremme innsigelser mot behandlingen av dine personopplysninger for reklameformål («innsigelser mot reklame»). Vennligst legg merke til at det er mulig med tidsmessig overlapping mellom din tilbakekalling og bruk av dine opplysninger i tråd med en kampanje som allerede er i gang.

Din innsigelsesrett av personlige grunner

Du har rett til å fremme innsigelser mot vår behandling av data, av grunner som resulterer av din spesielle situasjon, så lenge dette beror på rettshjemmelen «rimelig interesse». I så fall vil vi slutte å behandle dine opplysninger, med mindre vi kan – i henhold til lovpålagte krav – påvise obligatoriske beskyttelsesverdige grunner for videre behandling, som har prioritet foran dine rettigheter, eller behandlingen er nødvendig for å hevde, utøve eller forsvare rettskrav.

Din klagerett foran en tilsynsmyndighet

Du har rett til å fremme en klage foran en tilsynsmyndighet. Hvis du ønsker å gjøre dette, kan du når som helst henvende deg til personvernmyndigheten som er ansvarlig for ditt bosted eller ditt fylke, eller som er ansvarlig for stedet hvor et brudd av personvernrettigheter har funnet sted. Alternativt kan du henvende deg til personvernmyndigheten som er ansvarlig for oss.

 

Kontakt

For opplysninger og forslag i sammenheng med personvern står vi ved vår personvernkoordinator under epostadressen datenschutz@stylight.de, eller ved vår personvernansvarlig under epostadressen epost@datenschutz-agentur.de til disposisjon.

Hvis du ønsker å ta kontakt med oss, når du oss som følger:

Stylight - En del av Inspiration Commerce Group GmbH
Mühldorfstraße 8
DE-81671 Munich, Tyskland