Bruksvilkår

Vilkår og betingelser for bruk av STYLIGHT (“Vilkår”)

I. Vilkår og betingelser for bruk av STYLIGHTs nettsteder

1. Virkeområde

1.1 Stylight GmbH (“STYLIGHT”) eier, driver og administrerer STYLIGHTs nettsteder (www.stylight.de, www.stylight.at, www.stylight.ch, www.stylight.nl etc.) (kollektivt, “Nettstedet”). STYLIGHT gir sluttbrukere (“Brukere”) kostnadsfri informasjon vedrørende tilbud om produkter og tjenester (“Tilbud”) som tilbys av tredjeparter (“Partnere”) på Nettstedet (“Tjenesten”).

1.2 Vilkårene angitt i del I og III av disse Vilkårene gjelder for alle Brukere av tjenesten.

2. Tilbud

2.1 STYLIGHT formidler informasjon til Brukere om Tilbud på nettstedet. Den informasjon STYLIGHT formidler til Brukere (herunder informasjon om Tilbud og koblinger til Partneres nettsteder) er gitt til STYLIGHT av dens Partnere. STYLIGHT og dens Partnere driver sine respektive nettsteder uavhengig til enhver tid.

2.2 STYLIGHT er ikke ansvarlig for nettstedene til sine Partnere eller tredjeparters nettsteder som henvises til (herunder via en kobling) i Tilbudene. STYLIGHT har ingen påvirkning på utformingen av eller innholdet på sider det henvises til og deres underordnede sider.

2.3 STYLIGHT forbeholder seg retten til å endre hele eller deler av Tilbudene som de fremstår på Nettstedet, samt til å legge til, slette eller stanse publisering av dem midlertidig eller permanent uten forvarsel.

2.4 Tilbudene som frembys av Partnerne er ikke tilbud fra STYLIGHT. Vilkårene mellom Brukeren og STYLIGHT regulerer Brukerens bruk av tjenesten og utgjør ingen vilkår og betingelser i forhold til Tilbudene. Avtaler om kjøp av produktene eller tjenestene som vises i Tilbudene er utelukkende mellom brukeren og Partneren.

2.5 Dersom en Bruker uttrykker interesse for et Tilbud via Nettstedet, blir Brukeren videresendt til nettstedet til den Partneren som har fremlagt dette Tilbudet. Før en avtale inngås mellom en Bruker og en Partner, må Brukeren verifisere med Partneren all relevant informasjon tidligere gitt av Partneren til Nettstedet, herunder informasjon om salgsprisen på salgstidspunktet.

3. Eiendomsrett

3.1 Alle data, all informasjon, alle søkeresultater og all tekst på, eller generert av, Nettstedet er opphavsrettsbeskyttet etter Åndsverksloven (Urheberrechtsgesetz). Kopiering, distribusjon og endring av informasjonen, helt eller delvis, er ikke tillatt uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra STYLIGHT. Enhver urettmessig reproduksjon, distribusjon, endring, offentlig tilgang og/eller offentlig gjengivelse utgjør et brudd på opphavsretten og vil bli rettslig forfulgt i medhold av Åndsverkloven.

3.2 Brukere må være klar over at selskapers navn, varemerker, logoer og/eller produktangivelser oppgitt på Partnernes nettsteder også er rettsbeskyttet.

3.3 Tilbudene som vises på Nettstedet er kun for informasjonsformål og må kun anvendes for ikke-kommersielle formål. Brukere må ikke laste ned noe Tilbud til noen som helst anordning, så som en datamaskin eller datalagringsanordning. Gjentatt og systematisk nedlasting av mindre deler av Tilbudene anses som nedlasting av en betydelig del av et Tilbud. Utskrift av Tilbud tillates kun for (i) ikke-kommersielle formål, og (ii) bare i den utstrekning som er nødvendig for å fullføre kjøpet av et Tilbud. Enhver bruk av Tilbud for kommersielle formål er forbudt.

4. Garanti

4.1 Selv om STYLIGHT tilstreber å kun vise Tilbud som er forsvarlige med hensyn til innhold og lovlighet, gir STYLIGHT ingen garantier vedrørende Tilbudenes innhold, riktighet, lovlighet, fullstendighet, kvalitet eller hensiktsmessighet.

4.2 STYLIGHT garanterer ikke at produktene og tjenestene vist i Tilbudene faktisk kan kjøpes til de publiserte prisene fra Partnerne.

4.3 Selv om STYLIGHT forsøker å levere tjenesten uten tekniske feil eller mangler, forbeholdes retten til å løse tekniske problemer som og når nødvendig.

4.4 STYLIGHT gir ingen garantier vedrørende funksjonell hensiktsmessighet og kompabilitet av Partneres nettsteder, systemer eller programmer som ikke er en del av Nettstedet.

5. Gyldighet av priser

5.1 STYLIGHT tilstreber å sikre at prisene angitt i Tilbudene som vises på Nettstedet er så oppdaterte som mulig og at prisene på Nettstedet oppdateres hyppig. Merk imidlertid at prisene bestemmes av Partnerne og kan ha endret seg siden den siste oppdateringen av Nettstedet. Ved konflikt mellom prisen angitt i et Tilbud og prisen på en Partners nettsted, vil den faktiske prisen på produktet eller tjenesten som vises på Partnerens nettsted på det tidspunktet for brukerens planlagte kjøp være gjeldende.

5.2 Av tekniske årsaker er det ikke mulig å oppdatere prisene i sann tid. I spesielle tilfeller kan det forekomme at produktene eller tjenestene vist i et Tilbud ikke kan kjøpes til den prisen som er angitt på Nettstedet, eller produktet eller tjenesten ikke lenger er tilgjengelig i sin helhet eller i en bestemt variant (herunder størrelse og farge).

6. Våre søk

Med vår søkefunksjon kan du søke etter tusenvis av produkttilbud fra en rekke nettbutikker innen bransjene mote, klær, tilbehør, hjem, skjønnhet og livsstil. For å oppnå dette samler vi produkttilbud fra handlende i vår søkeindeks med produktnavn, betegnelse, beskrivelse, egenskaper, kategori og pris. Indeksen blir oppdatert daglig, slik at du alltid får de nyeste tilbudene. For et størst mulig produktvalg matcher vi søkeordene dine med alle innsamlede data. Relevansen av resultatene og deres rekkefølge, vektlegger vi i henhold til ulike kriterier (f. eks. eksakt match før en tilsvarende avtale, match i henhold til kategorien før match om beskrivelse, etc.).

Søkeresultatet kan dermed inneholde treff der ditt søkeord er inkludert i produktnavnet, betegnele, beskrivelse, egenskaper og / eller kategori. Søkeresultatene kan også omfatte resultater der søkeordet er en del av et ord (eksempel søkeordet “TOM” – Resultat “TOMAT”). Søk med flere ord kan føre til at det vises resultater hvor betegnelsen på tilbudet ikke vises sammenhengende (eksempel søkeord “Jakke TOM” – Søkeresultat: produkter av merkevaren TOM og jakker fra andre produsenter).
For et mer behagelig søk har vi også satt opp en autofullfør-funksjon. Her vises med en gang forslag for dine søkeord, slik at du raskt kan se henholdsvis hvilke merker, produkter, kategorier som tilbys av oss, eller hvilke merker, produkter, kategorier som ligger nærmest ditt søk.

Hvis du har spørsmål om vårt produktsøk, forslag til forbedringer eller ønsker å gjøre oss oppmerksom på feil eller brudd på rettigheter, ser vi frem til en melding på info@stylight.de.

II. Vilkår og betingelser for bruk av STYLIGHT-samfunnet

1. Virkeområde, tjenester

1.1 STYLIGHT lar registrerte brukere på Nettstedet (“Medlemmer”) fritt ta del i STYLIGHT-samfunnet (“Samfunnet”) i tillegg til Tjenestene.
1.2 Forskjellige funksjoner (“Funksjonalitet”), av hvilke noen er interaktive, er tilgjengelige for Medlemmer.

1.2.1 Medlemmer kan laste opp sitt eget brukerprofil (“Profil”) og innhold (så som fotografier og tekst), lagre sine egne data (så som kjolestørrelse og favorittbutikker) samt lagre og opprette lister av favorittprodukter alene eller sammen med andre Medlemmer, tildele Hjerter, gi kommentarer, anbefalinger og anmeldelser vedrørende produkter, merker, butikker, klasser og andre Medlemmer, se profilene til andre Medlemmer, følge andre Medlemmer, kontakte andre Medlemmer og lagre personlig informasjon for et individuelt tilpasset søk for å motta individuelt tilpassede søkeresultater (herunder via epost).

1.2.2 Medlemmer kan importere vennelister, for eksempel fra Facebook, Twitter eller andre sosiale medier, og automatisk synkronisere med andre Medlemmer.

1.2.3 STYLIGHT kan foreslå for Medlemmer nye Medlemmer og/eller trendsettere, varer, merker, kategorier og/eller butikker på epost eller i deres profil, basert på Medlemmers bruksmønstre, spesielt Medlemmer og produkter til andre Medlemmer som er tildelt Hjerter.
1.3 Vilkårene og betingelsene angitt i Del II. og III. av disse Vilkårene skal gjelde for alle Medlemmer.

2. Kvalifikasjon og registrering

2.1 Bare personer som er 18 år eller eldre eller som handler med samtykke fra sine foreldre eller verger kan registrere seg som Medlemmer og delta i Samfunnet. STYLIGHT forbeholder seg retten til å avkreve bevis for samtykke av en forelder eller lovlig oppsatt verge.

2.2 Under registreringsprosessen vil Brukere bli bedt om å oppgi fornavn, etternavn, kjønn, epost-adresse, brukernavn og passord.

2.3 Brukere lover å ikke gi uriktige opplysninger om seg selv og ikke å registrere seg under falsk identitet. Medlemmer skal umiddelbart varsle STYLIGHT om endringer av informasjon nødvendig for registrering.

2.4 Brukere kan registrere seg på Samfunnet med bruk av en eksisterende epost-adresse eller en eksisterende Facebook-konto. Dersom en bruker registrerer seg med bruk av en epost-adresse, vil Brukeren velge et passord for Medlemmets tilgang til Samfunnet. Dersom en bruker registrerer seg med bruk av en Facebook-konto, vil passordet til Facebook-kontoen automatisk bli passord for Medlemmets tilgang til Samfunnet. Medlemmer må holde passord hemmelige. STYLIGHT vil ikke avsløre passord til tredjeparter og vil ikke be Medlemmer om deres passord.

2.5 Ettersom autentisering av Internett-brukere er svært vanskelig, kan ikke STYLIGHT garantere at identiteten til et Medlem er den faktiske identiteten til eieren av dette navnet.

3. Medlemsforpliktelser

3.1 Medlemmer er ansvarlige for alle fotografier, tekster, kommentarer, videoer, lydfiler, collager og annet materiale som de legger ut på Samfunnet, selv om dette innholdet er innlemmet som “intregrert innhold” eller koblinger til tredjeparters nettsteder som Medlemmet gjør tilgjengelig via Samfunnet (kollektivt, “Innhold”).

3.2 Medlemmer samtykker i at de ikke vil innlemme i sitt Innhold noen banneord, fornærmelser, trusler, uanstendigheter, uriktige fremstillinger av fakta, nedsettende omtale, injurier, æreskrenkende, injurierende, kjønnsdiskriminerende, pornografiske, rasistiske, høyreekstremistiske, voldelige, ekstremistiske, andre ulovlige, politisk fremmende yttringer, formuleringer eller bilder (“Upassende Materiale”) eller koblinger til Upassende Materiale.

3.3 Medlemmer samtykker i at de ikke vil innlemme Innhold eller koblinger til innhold som (i) krenker tredjeparters rettigheter (herunder, men ikke begrenset til, patenter, varemerker, opphavsretter, personvernrettigheter, navnerettigheter) og/eller (ii) bryter gjeldende lov (herunder, men ikke begrenset til konkurranselov).

3.4 Medlemmer samtykker i at de ikke vil anvende navn, postadresser, epost-adresser, nummerskilter eller annen personlig informasjon om andre, som inneholder angivelser av identiteten til tredjeparten i Innholdet uten uttrykkelig samtykke fra denne tredjeparten.

3.5 Medlemmer samtykker i at de ikke vil laste opp eller legge inn koblinger til og/eller sende innhold, generert av maskin, eller kjede-epost, viruser, ormer, trojanere eller annen programvare eller elementer som setter Samfunnet eller dets medlemmer i fare. STYLIGHT forbeholder seg retten til å slette masseutsendt epost til et medlem for å sikre god brukskvalitet av Samfunnet for andre Medlemmer.

3.6 Medlemmer samtykker i at de ikke vil ta imot goder fra tredjeparter i bytte mot en positiv vurdering eller love tredjeparter slike goder.

3.7 Medlemmer samtykker i at de ikke vil anvende Samfunnet for profesjonelle eller kommersielle formål eller annen ikke-personlig bruk.

3.8 Medlemmer samtykker i at de ikke vil anvende verktøy, algoritmer, eller andre automatiske funksjoner for å generere sidevisninger eller Innhold.

3.9 Medlemmer skal sikre at deres tilgang til Samfunnet utelukkende anvendes av dem selv, og at tilgang til deres profil av en tredjepart forhindres.

3.10 Partnere tillates ikke å bedømme sitt eget Innhold eller sørge for at deres Innhold blir bedømt av tredjeparter.

4. Tildeling av rettigheter

4.1 Hvert Medlem bekrefter at deres bruk av Funksjonaliteten og Samfunnet er fullstendig i samsvar med disse Vilkårene.

4.2 Hvert Medlem gir STYLIGHT rett til å anvende sitt Innhold fremkommet fra deres bruk av Funksjonaliteten gjennom sin profil under varigheten av sitt medlemsskap, og samtykker i å la andre Medlemmer bruke Innholdet.

4.3 Hvert Medlem godtar og samtykker i at STYLIGHT annonserer rundt Innhold i Samfunnet og at mindre bilder genereres av Innhold postet av Medlemmer (kalt miniatyrbilder), som kan oppdages og vises av søkemotorer.

4.4 Hvert Medlem gir STYLIGHT (og dens Partnere og andre nettsteder som markedsfører STYLIGHT) en ikke-eksklusiv, overførbar rett til å bruke Innholdet under varigheten av sitt medlemsskap, for det formål å utnytte og anvende innholdet og formålene med Samfunnet. Rettighetene som gis under denne klausul 4.4 inkluderer:

4.4.1 STYLIGHT har rett til å lagre, arkivere, kopiere, distribuere, overføre, publisere, kringkaste og offentlig kommunisere Innhold, uansett overføringsmetode (spesielt over Internett, mobile digitale tjenester og telekommunikasjonsplattformer og -tjenester, TV, satellitt, radio, kabel eller utskrift) for mottak av en hvilken som helst anordning.

4.4.2 STYLIGHT har rett til å eksportere, legge ut koblinger til og/eller sende Innhold til en tredjepart, helt eller delvis, fra Samfunnet på STYLIGHT’s opptredener på sosiale medier og annen kommunikasjon mellom personer og/eller brukerdrevne onlinetjenester, så som Facebook og Twitter, i Samfunnet, eller å gjøre slikt Innhold tilgjengelig for tredjeparter som også kan videresende dette Innholdet på disse plattformene og tjenestene.

4.5 Hvert Medlem kan slette ethvert Innhold de sender inn til Samfunnet.

4.6 Hvert Medlem er ansvarlig for å sikre og garantere at deres Innhold ikke krenker eller bryter tredjeparters rettigheter (f.eks. patenter, varemerker, opphavsretter, personvernrettigheter, navnerettigheter) eller bryter noen som helst lov (f.eks. lover om beskyttelse av mindreårige, konkurranselov).

4.7 Med henblikk på rettighetene gitt i klausulene 4.1 til 4.5, garantien i klausul 4.6 og Medlemmenes forpliktelser angitt i del 3 over, holder alle Medlemmer STYLIGHT skadesløs for krav fra tredjeparter, herunder rimelige saksomkostninger.

5. Ansvar for Innhold

5.1 Funksjonaliteten som tilbys av STYLIGHT i Samfunnet er kostnadsfri.

5.2 STYLIGHT gjør uttrykkelig oppmerksom på at Innhold lastet opp og innsendt av Medlemmer er rent subjektive fakta, meninger og bedømmelser av andre Medlemmer, og at Medlemmer kun er ansvarlige for sitt eget Innhold.

5.3 STYLIGHT modererer eller forhåndssiler ikke noe som helst Innhold som lastes opp eller innsendes av Medlemmer og er ikke ansvarlig for noe slikt Innhold, herunder at Innholdet er riktig eller lovlig.

5.4 Dersom STYLIGHT blir klar over ulovlig Innhold og/eller Innhold som er i strid med disse Vilkårene, har STYLIGHT rett til å slette dette Innholdet umiddelbart.

6. Krenkelse, ekskludering og utkastelse fra Samfunnet

6.1 Hvis et Medlem bryter disse Vilkårene, spesielt avsnittene II.2., II.3. og II.4., kan STYLIGHT etter eget skjønn, og uten innvirkning på andre krav, ekskludere Medlemmet fra Samfunnet og blokkere dette Medlemmets profil og/eller slette Innholdet postet av dette Medlemmet, midlertidig eller permanent.

6.2 Dersom et Medlem tror at gitt Innhold krenker rettighetene til en tredjepart, gjeldende lover eller disse Vilkårene, vennligst send en detaljert beskrivelse av det aktuelle innholdet på epost til: info@stylight

6.3 Dersom et Medlem sletter sitt profil og forlater Samfunnet, vil STYLIGHT umiddelbart slette dette Medlemmets profil og Innholdet lastet opp av dette Medlemmet. For å unngå tvilstilfeller gjelder ikke denne bestemmelsen Innhold sendt, eksportert eller på annen måte overført til tredjeparter eller andre sosiale medier av STYLIGHT eller et Medlem under dets medlemsskap i Samfunnet.

7. Samtykke til å motta nyhetsbrev og Ukens Bruker

7.1 Hvert Medlem samtykker i å motta STYLIGHT’s nyhetsbrev med artikler om Partnere på sin profil og/eller angitt epost-adresse.

7.2 Hvert Medlem samtykker i å motta et individuelt tilpasset nyhetsbrev fra STYLIGHT basert på artiklene det har tildelt Hjerter og/eller informasjonen og Innhold på sin profil enten på sin profil og/eller angitt epost. Hvert Medlem samtykker i at de kan opptre i nyhetsbrevet som “Ukens Bruker” med sitt profilfoto og henvisninger til aspekter ved deres aktiviteter i Samfunnet, så som antallet artikler tildelt Hjerte, eller et utvalg av artiklene tildelt Hjerte.

7.3 Hvert Medlem samtykker i å portretteres i Samfunnet som “Ukens Bruker” med sitt profilfoto, aspekter ved sine aktiviteter i Samfunnet, så som antallet artikler tildelt Hjerte, eller et utvalg av artiklene tildelt Hjerte.

7.4 Medlemmet samtykker i å fremstilles i det redaksjonelle innholdet i Samfunnet hvor motetrender eller aktuelle produkter er beskrevet, herunder innlemmelse av dets profil og angivelse av dets brukernavn, for eksempel dersom Medlemmet har tildelt Hjerte til artikkelen i det redaksjonelle innholdet.

III. Generelle bestemmelser

1. Ansvar

1.1 STYLIGHT gir ingen garanti for at Tjenesten, Funksjonaliteten eller Samfunnet er tilgjengelig eller kan nås uten avbrudd.

1.2 STYLIGHT har intet ansvar for tekniske overføringsforsinkelser, avbrytelser, feil, mangler i tilknytning til Tjenesten, Funksjonaliteten eller Samfunnet og de resulterende konsekvensene for noen Bruker eller noe Medlem, så som tap av data, dersom årsakene er utenfor STYLIGHT’s kontroll.

1.3 STYLIGHT har intet ansvar for tredjeparters uberettiget innhenting av personlige detaljer om Brukere eller Medlemmer, for eksempel av hackere.

1.4 STYLIGHT har intet ansvar for innholdet i, riktigheten til, lovligheten av eller effektiviteten til tredjeparters nettsteder som henvises til i Tjenesten og/eller Samfunnet.

1.5 STYLIGHT tar ubegrenset ansvar for egen forsettlig eller grovt uaktsom oppførsel.

1.6 STYLIGHT har ansvar for mindre uaktsomhet– bortsett fra i tilfeller med personskade eller død – bare dersom vesentlige kontraktforpliktelser (hovedforpliktelser) er brutt. Hovedforpliktelser er forpliktelser som garanteres i Bruker-relasjonen gjennom sin karakter og sitt formål eller hvis oppfyllelse muliggjør korrekt gjennomføring av avtalen, og som Brukeren kan forventes å overholde. STYLIGHT’s ansvar er i dette tilfellet begrenset til vanlig og forutsigelig skade.

1.7 Ethvert ansvar for indirekte og uforutsigelig skade og tapte inntekter fraskrives ved mindre uaktsomhet – bortsett fra i tilfeller med ubegrenset ansvar som angitt i klausul III.1.6 over.

1.8 STYLIGHT har intet ansvar utover det angitt i disse Vilkårene – uansett kravets juridiske karakter.

1.9 Begrensningene eller fraskrivelsene av ansvar i klausulene III.1.6, 1.7 og 1.8 gjelder ikke for et lovfestet ansvar eller STYLIGHT’s ansvar fra en kontraktuelt antatt garanti avhengig av feil.

1.10 Der hvor STYLIGHT’s ansvar er fraskrevet eller begrenset, gjelder slik fraskrivelse eller begrensning av ansvar også for det personlige ansvaret til STYLIGHT’s funksjonærer, ansatte, representanter og agenter.

2. Avsluttende bestemmelser

2.1 Disse Vilkårene og rettsforholdet mellom bruker og STYLIGHT reguleres av tysk lov, med unntak av UN CISG.

2.2 Om noen bestemmelse i disse Vilkårene er eller blir ugyldig, påvirker ikke dette gyldigheten av de andre bestemmelsene. I dette tilfellet skal partene erstatte den uvirksomme klausulen med en gyldig klausul som best mulig reflekterer den uvirksomme klausulen i rettslige, økonomiske og saksmessige spørsmål.

2.3 Ekslusivt verneting for disse Vilkårene er München (dersom loven tillater det).