Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

1. Toepassingsgebied

1.1 Stylight GmbH (“STYLIGHT“) stelt op www.stylight.nl de eindgebruikers („Gebruikers“) kosteloos product- en diensteninformatie („Aanbiedingen”) van derde partijen (“Partners”) ter beschikking (“Service”).

1.2 Deze gebruiksvoorwaarden gelden voor alle gebruikers van de Service.

2. Aanbiedingen en contractuele Voorwaarden

2.1 STYLIGHT stelt met de Aanbiedingen enkel informatie van de Partner ter beschikking aan de Gebruikers. STYLIGHT en de Partner zijn wat betreft het exploiteren van hun website onafhankelijk van elkaar en baten deze onafhankelijk van elkaar uit.

2.2 STYLIGHT distantieert zich nadrukkelijk van de website van de Partner, waar links op door STYLIGHT geëxploiteerde of gehoste websites naartoe leiden. STYLIGHT heeft geen invloed op de vormgeving en inhoud van gelinkte sites evenals hun onderliggende webpagina’s.

2.3 STYLIGHT behoudt zich het recht voor delen van getoonde Aanbiedingen of alle Aanbiedingen zonder specifieke vooraankondiging te veranderen, aan te vullen, te verwijderen, of publieke vertoning tijdelijk of definitief te beëindigen.

2.4 De vertoonde Aanbiedingen van de Partner zijn geen aanbiedingen van STYLIGHT. Door het gebruik van de Service ontstaat tussen de Gebruiker en STYLIGHT geen contractuele relatie met betrekking op de aanbiedingen. Contractuele relaties met betrekking tot de koop van getoonde aanbiedingen worden gesloten tussen de Gebruiker en de Partner. In dit geval kunnen de Algemene Voorwaarden van de respectievelijke Partner in werking treden.

2.5 Bij interesse voor een Aanbieding wordt de Gebruiker doorgestuurd naar de website van de Partner, waar het betreffende Aanbod vandaan komt. De Gebruiker is verplicht, voor het sluiten van een contract met de Partner alle voor het sluiten van het contract toepasselijke informatie en haar actualiteit aan de hand van de door de Partner verstrekte gegevens zelf na te kijken. Dit geldt in het bijzonder voor de actueel geldende verkoopsprijs.

3. Eigendomsrechten

3.1 Alle data, informatie, zoekresultaten en teksten van de door STYLIGHT geëxploiteerde internetsites genieten auteursrecht volgens auteursrechtelijke wetgeving. Gehele of gedeeltelijke vermeerdering, verspreiding en bewerking zijn enkel toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van STYLIGHT. Vermeerdering, verspreiding, bewerking, publiekelijke toegankelijkheidmaking en/of openbare vertoning is strafbaar en wordt gerechtelijk vervolgd.

3.2 STYLIGHT maakt de Gebruiker erop attent dat de op de website van de Partner gepresenteerde bedrijfsnamen, merken, logo’s en/of productbeschrijvingen eveneens gerechtelijk beschermd zijn.

3.3 De op www.stylight.nl getoonde Aanbiedingen van de Partner dienen enkel ter informatie voor de Gebruiker en mogen door de Gebruiker uitsluitend voor persoonlijke doeleinden gebruikt worden. De Gebruiker is niet gerechtigd de Aanbiedingen op een computer en/of datadrager te downloaden. Het herhaaldelijk en systematisch downloaden van naar aard en omvang van triviale delen van de Aanbiedingen staat aan het downloaden van naar aard en omvang elementaire wezenlijke Aanbiedingen gelijk. Het printen van Aanbiedingen is alleen voor persoonlijke doeleinden en alleen voor hiertoe dwingende omstandigheden toegestaan. De Aanbiedingen mogen alleen in beperkte omvang en uitsluitend aan privépersonen voor persoonlijke doeleinden voor doorgegeven. Enig gebruik van de Aanbiedingen voor zakelijke doeleinden, in het bijzonder commerciële doeleinden, is uitgesloten.

4. Garanties

4.1 STYLIGHT doet er alles aan om uitsluitend juiste en gerechtelijk onweerlegbare Aanbiedingen te tonen.

4.2 STYLIGHT geeft echter geen absolute garantie op de actualiteit, correctheid, ontvankelijkheid, volledigheid en kwaliteit van de gepresenteerde Aanbiedingen.

4.3 STYLIGHT geeft verder geen absolute garantie dat de gepresenteerde Aanbiedingen voor de aangegeven voorwaarden bij de betreffende Partners daadwerkelijk gekocht kunnen worden.

4.4 STYLIGHT doet er alles aan de Service technisch gezien fout- en storingsvrij te houden, maar houdt zich voor, een vrijelijk invulbare tijdsperiode te gebruiken om technische problemen te verhelpen.

4.5 STYLIGHT geeft geen absolute garantie voor het functioneren en de compabiliteit van de website van de Partner net als voor systemen, programma’s, etc., die geen deel zijn van de website van www.stylight.nl en waarop STYLIGHT geen invloed heeft.

5. Prijsactualiteit

5.1 STYLIGHT doet er alles aan om te zorgen voor de hoogst mogelijke actualiteit van de getoonde prijzen en actualiseert de prijsopgaven meerder malen per dag. Desondanks kunnen de prijzen, die de Partners voor hun producten verlangen, sinds de laatste actualisering van de datasets op www.stylight.nl op de website van de Partner in de tussentijd veranderd zijn. Bepalend voor de verkoop is daarom de daadwerkelijke prijs van het product, die op het moment van de geplande aankoop getoond wordt op de website van de Partner.

5.2 Wegens technische redened is het niet mogelijk te voorzien in een live prijsactualisering. In uitzonderingsgevallen kan het daarom voorkomen dat de getoonde producten niet voor de op www.stylight.nl getoonde prijs afgenomen kunnen worden.

6. Ons Zoekmechanisme

Door en met ons zoekmechanisme kan je zoeken naar duizenden producten in de categorie fashion, home & living en beauty van een groot aantal onlinewinkels. Daarom sorteert STYLIGHT de producten van de respectievelijke onlinewinkel op productnaam, beschrijving, kenmerken, categorie en prijs. De index wordt elke dag bijgewerkt, zodat je altijd de nieuwste producten te zien krijgt. STYLIGHT vergelijkt jouw zoekterm met alle opgeslagen gegevens van een zo breed mogelijk assortiment. STYLIGHT beoordeelt de relevantie en de chronologische volgorde van de resultaten op bepaalde criteria (zo wordt een exacte match als eerste getoond en daarna pas een vergelijkbare match, etc.).Het is dus mogelijk dat het zoekresultaat producten toont die overeenkomen met de productnaam, het type product, de omschrijving, de kenmerken en/of de categorie van jouw zoekterm. Het zoekresultaat kan ook producten tonen die slechts gedeeltelijk overeenkomen met jouw zoekterm (bijvoorbeeld, zoekterm: ‘TOM’ – zoekresultaat: ‘TOMAAT’). Zoektermen die uit meer dan één woord bestaan, kunnen leiden tot een zoekresultaat dat niet lijkt te kloppen met de ingevoerde zoekterm (bijvoorbeeld, zoekterm: ‘jas TOM’ – zoekresultaat: producten van het merk Tom en jassen van andere onlinewinkels).Voor makkelijke zoektermen heeft STYLIGHT een autocomplete-functie geïnstalleerd. Tijdens het invoeren van de zoekterm krijg je suggesties te zien, zodat je sneller en accurater producten kunt vinden.Heb je het antwoord op jouw vraag nog niet gevonden? Wil je iets verbeteren of ons wijzen op eventuele fouten of schendingen van eigendomsrechten? Stuur ons dan een e-mail via mail.

7. Aansprakelijkheid

7.1 STYLIGHT stelt zich onvoorwaardelijk alleen voor opzettelijke en grote nalatigheid aansprakelijk.

7.2 Voor matige nalatigheid is STYLIGHT – behalve in het geval van beschadiging van leven, lijf of gezondheid – alleen, in zoverre elementaire verbintenissen (zogenoemde Kardinalpflichten) geschaad worden. Onder Kardinalpflichten zijn enkele zulke plichten te verstaan, die het gebruikersgedrag naar betekenis en doel van de Gebruiker verwacht mogen worden of die vervuld moeten worden om ordelijk verloop van de gebruiksvoorwaarden te faciliteren en op de eisen waarop de Gebruiker mag vertrouwen. De aansprakelijkheid van STYLIGHT is in dit geval gelimiteerd tot de verbintenis typische en voorzienbare schade.

7.3 Aansprakelijkheid is uitgesloten voor gevolgschade en onvoorzienbare schade als wel verloren winst, in het geval van onopzettelijkheid uitgesloten – behalve als de ongelimiteerde aansprakelijkheidsvoorwaarden in overeenstemming met met Sectie 6.2 van toepassing zijn.

7.4 Een bredere aansprakelijkheid dan in deze verbintenisvoorwaarden uit een gezet is – ongeacht de grond van de claim – uitgesloten.

7.5 De aansprakelijkheidsbeperkingen respectievelijk – uitzonderingen in overeenstemming met met Secties 6.2, 6.3 en 6.4 gelden niet voor een gerechtelijk voorgeschreven risicoaansprakelijkheid van STYLIGHT of aansprakelijkheid uit een contractueel overgenomen risicoaansprakelijkheidsgarantie.

7.6 In zo ver de aansprakelijkheid van STYLIGHT uitgesloten of beperkt is, geldt deze ook voor persoonlijke aansprakelijkheid van haar directeuren, werknemers, organen, vertegenwoordigers en bemiddelaars.

8. Eindvoorwaarden

8.1 Deze Gebruiksvoorwaarden en wettelijke verbintenissen tussen STYLIGHT en de Gebruiker zijn onderhevig aan de wet- en regelgeving van Duitsland onder uitsluiting van het UN-Kaufrecht (UN-Convention on Contracts for the International Sale of Goods).

8.2 Indien enkele clausules in deze gebruiksvoorwaarden onuitvoerbaar zijn of worden, dan wordt de effectiviteit van de overige clausules niet aangetast. De Partijen zullen in dit geval de onuitvoerbare voorwaarde door een andere clausule vervangen, die de onuitvoerbare clausule in gerechtelijke, economische en doel opzichten zo dicht mogelijk benaderd.

8.3 De exclusieve plaats van jurisdictie is – in zoverre wettelijk ontvankelijk – München, Duitsland.

Contactinformatie

STYLIGHT GmbH
Nymphenburger Str. 86
80636 München
DUITSLAND

mail: service@stylight.nl
Fax: +49 89 12 22 895 48
Telefoon: +49 89 12 22 895 43

Servicenummer: 0800 – 020 46 74

Managing Directors: Julian von Eckartsberg, Andreas Wanderer

Management: Julian von Eckartsberg, Andreas Wanderer, Julian Bareuther, Gerald Madlmayr