Användarvillkor

I. Allmänna villkor för användning av STYLIGHTs webbplatser

1. Allmänt

1.1 Stylight GmbH (“STYLIGHT”) äger, driver och kontrollerar STYLIGHTs webbplatser www.stylight.de, www.stylight.at, www.stylight.ch, www.stylight.nl, etc. (tillsammans benämnda “webbplatsen”). Slutanvändare (“användare”) får genom tjänsten som STYLIGHT tillhandahåller på webbplatsen (“tjänsten”) kostnadsfritt information rörande erbjudanden om produkter och tjänster (“erbjudanden”) från STYLIGHTs partners (“partner”).

1.2 Bestämmelserna under I. och III. i de allmänna villkoren gäller alla användare av tjänsten.

2. Erbjudanden

2.1 STYLIGHT tillhandahåller information till användare angående erbjudanden på webbplatsen (inkluderande information avseende erbjudanden och länkar till partnernas webbplatser) som STYLIGHT erhållit från sina partners. STYLIGHT och partners driver sina respektive webbplatser oberoende av varandra.

2.2 STYLIGHT ansvarar inte för partners eller annan tredje parts webbplatser som det hänvisas till (inklusive länkas till) i erbjudandena. STYLIGHT påverkar inte design eller innehåll på sådana webbplatser.

2.3 STYLIGHT förbehåller sig rätten att utan förvarning helt eller delvis ändra erbjudandena som förekommer på webbplatsen samt att lägga till, ta bort eller upphöra med publicering av dessa tillfälligt eller permanent.

2.4 Erbjudanden från partners utgör inte erbjudanden från STYLIGHT. De allmänna villkoren reglerar användares användning av tjänsten och avser inte erbjudandena. Avtal om köp av produkter eller tjänster avseende erbjudanden ingås endast mellan användaren och partnern.

2.5 Användare som gör en förfrågan avseende erbjudanden via webbplatserna, blir omdirigerad till webbsida tillhörande den partner som lämnat det aktuella erbjudandet. Innan avtal mellan användare och partners ingås, skall användaren verifiera relevant information som tidigare lämnats av partnern till webbplatsen, inklusive information om försäljningspriset vid försäljningstidpunkten.

3. Immateriella rättigheter

3.1 All data, information, sökresultat och text som publiceras och/eller återges på webbplatsen skyddas av upphovsrätt i enlighet med upphovsrättslagen(Ty. Urheberrechtsgesetz). Kopiering, spridning och ändring av information, helt eller delvis, är inte tillåtet utan skriftligt tillstånd från STYLIGHT. Otillåten reproducering, spridning, ändring, offentliggörande och/eller offentligt återgivande utgör upphovsrättsligt intrång och utgör brott enligt upphovsrättslagen.

3.2 Användare skall beakta att företagsnamn, varumärken, logotyper och/eller produktbeteckningar listade på partnernas webbplatser också är skyddade av lag.

3.3 Erbjudandena som publiceras på webbplatsen är endast avsedda för informationsändamål och får endast användas för icke-kommersiellt bruk. Användare har inte rätt att ladda ned erbjudanden till någon enhet, såsom dator eller lagringsenhet. Upprepad och systematisk nedladdning av erbjudandena betraktas som nedladdning av väsentlig del av erbjudandena även om det utgör en mindre del. Utskrift av erbjudanden är endast tillåtet för (i) icke-kommersiella ändamål, och (ii) endast i den utsträckning som krävs för att slutföra ett köp. All användning av erbjudanden för kommersiella ändamål är förbjuden.

4. Garanti

4.1 STYLIGHT strävar efter att publicera innehållsmässigt fullgoda och lagliga erbjudanden. STYLIGHT lämnar emellertid inga garantier avseende erbjudandenas innehåll, riktighet, laglighet, fullständighet, kvalitet eller lämplighet.

4.2 STYLIGHT garanterar inte att de produkter och tjänster som erbjuds finns tillgängliga till det pris som partners har uppgett.

4.3 STYLIGHT strävar efter att tillhandahålla tjänsten fri från tekniska fel men förbehåller sig rätten att lösa eventuella tekniska problem som kan uppstå.

4.4 STYLIGHT lämnar ingen garanti gällande funktion, tillgänglighet eller kompatibilitet avseende sina partners webbsidor, system eller program, då dessa inte utgör del av webbplatsen.

5. Prissättning

5.1 STYLIGHT strävar efter att priser som anges i erbjudandena och som publiceras på webbplatsen i möjligaste mån är aktuella samt att dessa uppdateras löpande. Observera dock att priserna bestäms av partnerna och att dessa därför kan ha ändrats sedan den senaste uppdateringen av webbplatsen. Vid avvikelse mellan pris som angetts i ett erbjudande och det pris som anges på partnerns webbplats gäller det faktiska priset på produkten eller tjänsten som fanns angivet på partnerns webbplats vid tidpunkten då användaren önskade utnyttja det aktuella erbjudandet.

5.2 Av tekniska skäl är det inte möjligt att uppdatera priserna i realtid. I undantagsfall kan det därför förekomma att produkter eller tjänster som ingår i ett Erbjudande som publiceras på webbplatsen inte finns att tillgå till det pris som anges på webbplatsen eller att produkten eller tjänsten helt eller delvis inte längre är tillgänglig eller finns i det valda utförandet (inkluderande storlek och färg).

6. Vår sökmotor

Tusentals produkter från ett stort antal e-butiker inom mode, kläder, accessoarer, inredning, skönhet och livsstil kan sökas med vår sökmotor. Därmed kan vi fånga respektive återförsäljares utbud av produkter i vår sökmotor genom namn, beskrivning, karaktärer, kategori och pris. Indexet är uppdaterat varje dag så att du alltid kan få de senaste erbjudanden. Vi jämför dina söktermer med alla registrerade data för en mångfald av produkter som är så omfattande som möjligt. Vi utvärderar resultatets relevans och med kronologisk ordning i relation till vissa kriterier (t.ex. Samma resultat innan ett liknande resultat eller ett resultat baserat på kategori innan resultat baserat på beskrivning etc.).

Det är möjligt att sökresultatet innehåller träffar som matchar ditt sökord inom produktnamn, produkttyp, beskrivning, egenskaper och/eller kategori. Ditt sökresultat kan också innehålla råd som endast delvis liknar ditt sökord (t.ex. Sökord ‘TOM’ – sökresultat ‘TOMATE’). Sökningar som innehåller fler än ett ord kan leda till att ett erbjudande inte verkar kopplat till sökordet (t.ex. Sökord: ‘jacka ‘TOM’ – sökresultat: produkter från varumärket Tom och andra återförsäljares jackor).

För en sökning som är enkel att hantera, har vi installerat en auto-complete-funktion. Du får förslag direkt då du skriver in sökordet så att du märker om/eller vilka varumärken, produkter, kategorier som erbjuds, respektive vilka varumärken, produkter, kategorier som matchar din sökning med störst likhet.

Om du har frågor angående din sökmotor, önskar att något förbättras eller önskar påpeka eventuella misstag eller överträdelser av rättigheter, kontakta då gärna oss och vi hjälper dig gärna vidare. Kontakta oss gärna via e-mail eller post.

II. Allmänna villkor för användning av STYLIGHT Community

1. Allmänt

1.1 STYLIGHT godkänner att registrerade användare på webbplatsen (“Medlemmar”), dessutom får delta kostnadsfritt i STYLIGHT Community.

1.2 Olika egenskaper (“funktioner”), varav vissa är interaktiva, finns tillgängliga för medlemmarna:

1.2.1 Medlemmar kan ladda upp sin egen användarprofil (“profil”) och innehåll (såsom text och fotografier), spara sina uppgifter (såsom klädstorlek och favoritbutiker) och på egen hand eller tillsammans med andra medlemmar skapa och lagra listor med sina favoritprodukter (“favoritprodukter”), lämna kommentarer, rekommendationer, lämna omdömen om produkter, varumärken, butiker och andra produktkategorier och andra medlemmar, se andra medlemmars profiler, följa andra medlemmar, kontakta andra medlemmar och lagra personlig information för att kunna göra personlighetsanpassade sökningar samt kunna göra personlighetsanpassade sökresultat (inklusive via e-post).

1.2.2 Medlem kan importera sina vänlistor från t.ex. Facebook, Twitter eller andra sociala nätverk och automatiskt synkronisera dessa med andra medlemmar.

1.2.3 STYLIGHT har rätt att baserat på medlems användarmönster, i synnerhet medlems och andra medlemmars favoritprodukter, föreslå nya medlemmar och/eller trendsättare, varor, varumärken, kategorier och/eller butiker via e-post eller i deras profiler till medlemmar.

1.3 Bestämmelserna under I. och III. i de allmänna villkoren gäller för alla medlemmar.

2. Behörighet och registrering

2.1 För att få registrera sig som medlem och delta i STYLIGHT Community krävs att man är minst 18 år eller har målsmans tillstånd. STYLIGHT förbehåller sig rätten att begära intyg från målsman.

2.2 Vid registrering skall användarens för- och efternamn, kön, e-postadress samt användarnamn och lösenord uppges.

2.3 Användaren ansvarar för att inte uppge falska uppgifter om sig själv eller att registrera sig under falsk identitet. Medlemmen skall omedelbart underrätta STYLIGHT om eventuella förändringar i den information som lämnats vid registreringen.

2.4 Vid registrering kan användaren uppge en befintlig e-postadress eller ett befintligt Facebookkonto. Användare som vid registrering uppger en befintlig e-postadress, skall välja ett lösenord för att få tillgång till Community. Användare som vid registrering uppger sitt Facebookkonto, får automatiskt samma lösenord som för Facebookkontot för tillgång till Community. Medlem ansvarar för att hålla lösenordet hemligt. STYLIGHT lämnar inte ut lösenord till tredje part och frågar inte medlemmarna om deras lösenord.

2.5 STYLIGHT lämnar ingen garanti om att av medlem uppgiven identitet är riktig.

3. Medlems skyldighet

3.1 Medlem ansvarar själv för de foton, texter, kommentarer, videor, ljudfiler, collage och annat material, som denne lägger ut på Community. Detta gäller även då sådant innehåll ingår som del i material eller då sådant innehåll tillgängliggjorts av medlem genom länkning till tredje parts webbplats (”Innehåll”).

3.2 Medlem förbinder sig att inte använda svärord, förolämpningar, hot, obsceniteter, lämna falska påståenden, nedvärderingar, förtal, ärekränkningar, sexistiska, pornografiska, rasistiska, extrem-politiska, eller olagliga, politiska, PR-uttalanden, formuleringar eller bilder (“otillbörligt Innehåll”) eller att länka till sådant otillbörligt Innehåll.

3.3 Medlem förbinder sig att inte inkludera innehåll eller länka till innehåll som (i) gör intrång i tredje parts rättigheter (inkluderande men inte begränsat till patent, varumärken, upphovsrätt, skydd för privatliv, namnrättigheter) och/eller (ii) bryter mot tillämplig lagstiftning (inkluderande men inte begränsat till konkurrenslagstiftningen).

3.4 Medlemmen förbinder sig att inte använda namn, postadress, e-postadress, nummerplåtar eller annan personlig information som tillhör annan utan dennes uttryckliga tillstånd.

3.5 Medlem förbinder sig att inte ladda upp eller länka till och/eller skicka material som innehåller kedje-mail, virus, maskar, trojaner, eller annan mjukvara som utgör hot mot säkerheten i Community eller för dess medlemmar. STYLIGHT förbehåller sig rätten att radera massutskick till en medlem för att säkerställa användarkvaliteten av Community för andra medlemmar.

3.6 Medlem förbinder sig att inte acceptera förmåner från tredje part i utbyte mot att ge positiva omdömen eller att utlova förmåner till tredje part.

3.7 Medlem förbinder sig att inte använda Community för professionellt bruk, kommersiella ändamål eller annat icke-personligt bruk.

3.8 Medlem förbinder sig att inte använda verktyg, algoritmer, eller andra automatiska funktioner för att generera sidvisningar eller innehåll.

3.9 Medlem skall försäkra sig om att åtkomst till Community endast är förbehållen denne personligen och att tredje parts tillgång till den personliga profilen är förbjuden.

3.10 Det är inte tillåtet för partners att betygsätta eget innehåll eller att medverka till att eget innehåll blir betygsatt av tredje part.

4. Rättigheter

4.1 Medlem samtycker till att all användning av funktioner och Community skall ske i enlighet med de allmänna villkoren.

4.2 Medlem ger STYLIGHT rätt att under hela medlemskapet använda det innehåll som uppkommer genom medlems användning av Funktioner på sin profil och samtycker till att tillåta att andra medlemmar använder innehållet.

4.3 Medlem accepterar och samtycker till att STYLIGHT publicerar annonser som har samband med innehållet i Community och att mindre bilder skapas av innehållet som postats av medlem (s.k. miniatyrbilder), som kan upptäckas och visas genom sökmotorer.

4.4 Medlem ger STYLIGHT (och dess Partners och andra STYLIGHT marknadswebbplatser) en icke-exklusiv, överförbar rätt att under hela medlemskapet använda innehållet, i syfte att använda och utnyttja innehållet och Communitys ändamål. Rättigheterna enligt denna klausul 4.4 inkluderar:

4.4.1 STYLIGHTs rättighet att lagra, arkivera, kopiera, distribuera, vidarebefordra, publicera, sända och offentligt kommunicera Innehållet, oberoende av överföringsmetod (i synnerhet via Internet, mobila digitala tjänster och telekommunikationsplattformar) för mottagning av andra enheter.

4.4.2 STYLIGHTs rättighet att exportera, länka till och/eller skicka hela eller delar av innehållet till tredje part från Community då STYLIGHT framträder på sociala medier och andra personliga kommunikations- och/eller användarstyrda onlinetjänster såsom Facebook och Twitter, genom Community, eller tillgängliggöra Innehållet för tredje part för vidarebefordran på dess plattformar och tjänster.

4.4.3 Då en upphovsrätt av ett enskilt verk (exempelvis på ett foto) saknas, är det enligt § 13 upphovsrättslagen (Ty. Urheberrechtsgesetz) tillåtet av STYLIGHT och dess användare att använda verket.

4.5 Medlem får radera innehåll som skickats till Community.

4.6 Medlem ansvarar för att försäkra sig om och garanterar att dennes innehåll inte gör intrång i tredje parts rättigheter (t.ex. patent, varumärken, upphovsrätt, privaträtt, namnrättigheter) eller står i strid mot någon lag (t.ex. lag till skydd för ungdomar, konkurrenslagar).

4.7 Gällande de rättigheter som garanteras under klausulerna 4.1–4.5, garantierna under klausulen 4.6 och medlems skyldigheter enligt klausul 3, skall medlem hålla STYLIGHT skadeslöst från skadeståndskrav från tredje part, innefattande rimliga rättegångskostnader.

5. Ansvar för Innehållet

5.1 Funktioner som STYLIGHT tillhandahåller i Community är kostnadsfri för medlem.

5.2 STYLIGHT understryker att innehållet som uppladdats och publicerats av medlem helt och hållet är hänförligt till den medlemmens subjektiva fakta, åsikt och bedömning av andra medlemmar. Medlem är ensamt ansvarig för det egna innehållet.

5.3 STYLIGHT redigerar eller förhandsgranskar inte något innehåll som laddats upp eller publicerats av medlem och tar inget ansvar för innehållet, inkluderande dess riktighet eller laglighet.

5.4 För det fall STYLIGHT får kännedom om något olagligt innehåll och/eller innehåll som bryter mot de allmänna villkoren äger STYLIGHT rätt att omedelbart radera sådant innehåll.

6. Intrång, uteslutning och utträde ur Community

6.1 Om medlem bryter mot de allmänna villkoren, i synnerhet mot II.2., II.3. och II.4., äger STYLIGHT rätt att stänga av den aktuella medlemmen från Community samt tillfälligt eller permanent blockera medlemmens profil och/eller radera det innehåll som medlemmen laddat upp.

6.2 Medlem som misstänker att något innehåll gör intrång i tredje parts rättighet, tillämpliga lagar eller i de allmänna villkoren ombeds att inkomma med en detaljerad beskrivning av det olämpliga Innehållet via e-post till: service@stylight.se.

6.3 Om en medlem tar bort sin profil och avslutar medlemskapet i Community kommer STYLIGHT att omedelbart radera den aktuella medlemmens profil och det innehåll som laddats upp av medlemmen. Till undvikande av missförstånd omfattar denna bestämmelse inte innehåll som skickats, exporterats eller på annat sätt blivit överfört till tredje part eller annan social plattform av STYLIGHT eller av medlem under dennes medlemskap i Community.

7. Samtycke till att ta emot nyhetsbrev och veckans användare

7.1 Medlem samtycker till att på sin profil och/eller till sin uppgivna e-postadress ta emot STYLIGHT nyhetsbrev innehållande artiklar om partners.

7.2 Medlem samtycker till att ta emot personanpassade nyhetsbrev från STYLIGHT baserade på deras favoritprodukter och/eller information och innehåll på deras profil till antingen sin profil och/eller uppgivna e-postadress. Medlem samtycker till att framträda i nyhetsbrev som ”veckans användare” med sin profilbild och med sina aktiviteter i Community såsom t.ex. antal favoritprodukter eller urval av favoritprodukter.

7.3 Medlem samtycker till att förekomma i Community som “veckans användare” med sin profilbild och med sina aktiviteter i Community såsom t.ex. antal favoritprodukter eller urval av favoritprodukter.

7.4 Medlem samtycker till att förekomma i Communitys redaktionella material där modetrender eller aktuella produkter beskrivs, inkluderande medlems profil och användarnamn då medlem har favoritklassat produkten..

III. Allmänna bestämmelser

1. Ansvar

1.1 STYLIGHT lämnar ingen garanti att tjänsten, funktionen eller Community är tillgängligt eller åtkomligt utan störningar.

1.2 STYLIGHT lämnar ingen garanti för försening vid teknisk överföring, avbrott eller fel och ej heller för fel i tjänsten, funktionen, Community samt de konsekvenser som orsakas användare eller medlem, som t.ex. förlust av information, då dessa orsakats av omständigheter utanför STYLIGHTs kontroll.

1.3 STYLIGHT tar inget ansvar då användares eller medlems personuppgifter obehörigen förvärvas av tredje part såsom t.ex. Hackers.

1.4 STYLIGHT ansvarar inte för tredje parts webbplats som hänvisas till i tjänsten och/eller Community vare sig gällande innehåll, riktighet, laglighet eller funktion.

1.5 STYLIGHT är obegränsat ansvarigt endast om skada har uppstått till följd av att STYLIGHT har förfarit avsiktligt eller grovt oaktsamt.

1.6 STYLIGHT är vid ringa försumlighet ansvarigt – förutom vid fall av personskada eller dödsfall – endast då avtalsbrottet är av väsentlig betydelse (väsentligt avtalsbrott). Väsentligt avtalsbrott föreligger om skyldigheter som är garanterade i förhållande till användaren och vars uppfyllande genom sin natur och syfte är en förutsättning för avtalet, och som användaren därför kan förvänta sig. STYLIGHTs ansvar begränsas i detta fall till direkta och förutsebara skador.

1.7 Ansvar för indirekta och oförutsebara skador och förlorad vinst är exkluderat vid ringa försumlighet – förutom i situationer då obegränsat ansvar råder i bestämmelsen III.1.6 ovan.

1.8 STYLIGHT har inget ansvar utöver det som framgår av de allmänna villkoren – oberoende kravets rättsliga karaktär.

1.9 Ansvarsbegränsningen eller friskrivning från ansvar i III.1.6, 1.7 och 1.8 äger inte tillämpning då STYLIGHT har strikt ansvar genom tvingande lagbestämmelse eller då STYLIGHT har ett felansvar genom garanti.

1.10 När STYLIGHTs ansvar är uteslutet eller begränsat gäller samma begränsning avseende det personliga ansvaret för anställda, representanter och agenter vid STYLIGHT.

2. Avslutande bestämmelser

2.1 De allmänna villkoren och rättsförhållandet mellan användaren och STYLIGHT regleras av tysk lag, internationella köplagen CISG inkluderas inte.

2.2 Skulle någon av bestämmelserna i de allmänna villkoren befinnas ogiltig påverkar det inte giltigheten av övriga bestämmelser. Parterna skall i sådant fall ersätta den ogiltiga bestämmelsen med en giltig sådan efter skäligt iakttagande av lagliga, ekonomiska och faktiska omständigheter.

2.3 Tysk domstol med säte i München skall vara behörig att pröva tvister i anledning av de allmänna villkoren (om juridiskt möjligt).